HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Verificarea instalării modulului DIMM

background image

Verificarea instalării modulului DIMM

După instalarea modulului DIMM, verificaţi reuşita instalării.

Verificaţi dacă modulul DIMM este instalat corect

1.

Porniţi echipamentul. După ce echipamentul a trecut prin secvenţa de pornire, verificaţi dacă
indicatorul Ready (Gata) este aprins. Dacă este afişat un mesaj de eroare, este posibil ca un modul
DIMM să fie instalat incorect. Consultaţi

Mesajele afişate pe panoul de control

.

2.

Tipăriţi o pagină de configurare (consultaţi

Utilizarea paginilor informative

).

3.

Verificaţi secţiunea pentru memorie de pe pagina de configurare şi comparaţi-o cu pagina de
configurare tipărită înainte de instalarea memoriei. În cazul în care capacitatea de memorie nu este
crescută, este posibil ca modulul DIMM să nu se fi instalat corect sau să fie defect. Reluaţi
procedura de instalare. Dacă este necesar, instalaţi alt modul DIMM.

Notă

Dacă aţi instalat o limbă pentru echipament (personalitate), verificaţi secţiunea "Installed

Personalities and Options (Personalităţi şi opţiuni instalate)" de pe pagina de configurare.
Această zonă trebuie să afişeze noua limbă a echipamentului.

ROWW

Verificarea instalării modulului DIMM 277