HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Index

background image

Index

A

accesorii

comandare 242
numere de reper 243

accesorii pentru fax

modele care includ 3

accesoriu EIO

setări 28

accesoriu fax

conectare, localizare 8
ghidul utilizatorului 137
instalare 138
program de tipărire 27
setări 48
setări prestabilite 22

accesoriu pentru tipărire duplex

mesaje de eroare 186

accesoriu tip fax

conectare la linia

telefonică 141

accessorii

incluse 2, 3

acorduri de întreţinere 253
acorduri de service 253
acorduri de service la sediul

clientului 253

actualizare firmware,

Macintosh 155

ADF

blocaje 195
curăţare 165
dimensiuni acceptate 130
încărcare 78
kit de întreţinere 162
localizare 5, 6, 7
mesaje de eroare 186
suporturi de tipărire

acceptate 69

adresă, echipament

Macintosh, rezolvare

probleme 235

adresă IP

Macintosh, rezolvare

probleme 235

agendă de adrese, e-mail

suport LDAP 126
ştergerea adreselor 133

agendă de adrese, e-mail

funcţie de completare

automată 131

agende de adrese, e-mail

adăugare adrese 132
liste de destinatari 132
liste de destinatari, creare 132
ştergere 50

agende de adrese, e-mail

erori server LDAP 187

alerte, e-mail 148, 156
alerte prin e-mail 148, 156
alimentare

suporturi de tipărire cu

dimensiune
personalizată 83

suporturi de tipărire rotite 80

alimentare multiplă 231
alimentator automat pentru

documente. Citiţi (ADF)

alimentator automat pentru

documente (ADF)

blocaje 195

alimentator de documente

copierea documentelor faţă-

verso 118

copiere documente faţă-

verso 118

ambalarea dispozitivului 253
ambele feţe, copiere

setări prestabilite 21

ambele feţe, tipărire

alimentare cu hârtie 107
mesaje de eroare 186
pagini goale setări

prestabilite 41

rezolvare probleme 178
setări prestabilite 25

ambele feţe, tipărire pe

setări Macintosh 155

anulare

tipărire 109

asistenţa pentru clienţi HP 251
asistenţă

legături pe serverul Web

încorporat 153

Linux 238
online 251
pagini HP Printer Utility 155
reambalarea

dispozitivului 253

asistenţă, panou de control 18
asistenţă clienţi

legături pe serverul Web

încorporat 153

Linux 238

asistenţă online 251
asistenţă online, panou de

control 18

asistenţă pentru clienţi

online 251
pagini HP Printer Utility 155
reambalarea

dispozitivului 253

asistenţă tehnică

Linux 238
online 251
reambalarea

dispozitivului 253

autoconfigurare, drivere 10

ROWW

Index 285

background image

B

baterii incluse 264
blocaje

ADF, eliminare 195
alerte prin e-mail 148
calitate tipărire după 213
cauze frecvente 191
duplexor, îndepărtare 202
frecvente 208
locaţii 192
recuperare 194
setări de recuperare 40
tăvi, îndepărtare 205
tăvi de ieşire, îndepărtare 200
uşă de acces, localizare 5,

6, 7

zona cartuşelor de tipărire,

îndepărtare 203

blocaje de hârtie. Citiţi blocaje
blocaje suport de tipărire. Citiţi

blocaje

blocare resurse, Macintosh 156
Bonjour Settings (Setări

Bonjour) 156

browsere acceptate, HP

Toolbox 14

butoane, panou de control

ecran tactil 18
localizare 16
sunete, setări 40

buton Error (Eroare), panou de

control, ecran tactil 18

buton Help (Asistenţă), panou de

control, ecran tactil 18

buton Home (Reşedinţă), panou de

control, ecran tactil 18

butonul Menu (Meniu) 16
butonul Reset (Resetare) 16
butonul Sleep (Hibernare) 16
butonul Start 16
butonul Start, panou de control,

ecran tactil 18

butonul Status (Stare) 16
butonul Stop 16
butonul Stop, panou de control,

ecran tactil 18

buton Warning (Avertisment),

panou de control, ecran
tactil 18

C

cablu USB, număr de reper 244
cale de imprimare automată faţă-

verso

copierea documentelor 118

calibrare scanner 47, 167
calitate

copiere, ameliorare 229
copiere, rezolvare

probleme 229

setări 45

calitate de tipărire

defecte repetate 219
toner întins 218

calitate imagine

copiere, ameliorare 229
copiere, rezolvare

probleme 229

setări 45

calitate produs

copiere, rezolvare

probleme 229

calitate produs finit

setări 45

calitate rezultat

copiere, ameliorare 229

calitate tipărire

blocaje, după 213
caractere corupte 219
defecte de imagine 213
depanare 213
fundal gri 217
imagini repetitive 223
linii 217
linii albe 221
linii neregulate 222
mediu 213
neclar 223
pete albe 222
puncte de toner 216
suporturi de tipărire 213
tipărire cu contrast redus 215
toner nefixat 218
urme neregulate de toner 217
urme „de cauciucuri” 221

capac, curăţare 164
capsator

alimentare cu capse 88
dimensiuni de hârtie

acceptate 88

gol, setare de oprire sau

continuare 91

localizare 7
modele cu 2
setări prestabilite 22, 42
suporturi de tipărire

acceptate 68

utilizare 90

capse

numere de reper 243

caractere, corupte 219
caractere corupte, rezolvare

probleme 219

caracteristica Update Now

(Actualizare imediată),
drivere 10

carduri EIO

demontare 281
depăşire buffer 182
erori 185
instalare 280
numere de reper 244
sloturi 272

carduri Ethernet, numere de

reper 244

carton

încărcare 74
specificaţii 63, 66

cartuş de capse

gol, setare de oprire sau

continuare 91

cartuşe

accesare 5, 6, 7
autentificare 158
blocaje, îndepărtare 203
comandare prin serverul Web

încorporat 153

depozitare 157
funcţii 4
garanţie 250
HP originale 157
intervale de înlocuire 157
înlocuire 159
meniul Management

(Administrare) 28

non-HP 158
numere de reper 243
reciclare 263
stare, vizualizare cu HP

Toolbox 149

286 Index

ROWW

background image

cartuşe, tipărire

mesaje de eroare 187

cartuşe de capse

încărcare 88

cartuşe de tipărire

accesare 5, 6, 7
autentificare 158
blocaje, îndepărtare 203
comandare prin serverul Web

încorporat 153

depozitare 157
funcţii 4
garanţie 250
HP originale 157
intervale de înlocuire 157
înlocuire 159
meniul Management

(Administrare) 28

mesaje de eroare 187
non-HP 158
numere de reper 243
reciclare 263
stare, vizualizare cu HP

Toolbox 149

cărţi

copiere 121

ceas

mesaj de eroare 181

colaţionare copii 117
comandare

consumabile, din HP

Toolbox 150

consumabile prin serverul Web

încorporat 153

consumabile şi accesorii 242

comenzi

numere de reper pentru 243
suporturi de tipărire, HP 244

completă, tipărire 82
comutator alimentare,

localizare 5, 6, 7

comutator pornire/oprire,

localizare 5, 6, 7

condiţii de mediu

rezolvare probleme 213

conectare Novell necesară 188
configurare I/O 53
configurare intrări/ieşiri

setări 28

configurare parametri I/O

configuraţie de reţea 55

configurare USB 54
Conformitate cu standardul Energy

Star 4

consumabile

alerte prin e-mail 148
autentificare 158
comandare 242
comandare din HP

Toolbox 150

comandare prin serverul Web

încorporat 153

contrafăcute 158
erori de memorie 181
funcţii 4
intervale de înlocuire 157
înlocuirea cartuşelor de

tipărire 159

meniul Management

(Administrare) 28

meniul Resets (Resetări) 50
non-HP 158
pagină de stare, tipărire 146
reciclare 263
stare, vizualizare cu HP Printer

Utility 155

stare, vizualizare cu HP

Toolbox 149

stare, vizualizare cu serverul

Web încorporat 152

consumabile

anticontrafacere 158

consumabile contrafăcute 158
consumabile non-HP 158
contactare HP 251
coperţi 106
copiere

calitate, rezolvare

probleme 229

capsare 90
cărţi 121
colaţionare 117
dimensiuni, rezolvare

probleme 232

documente faţă-verso 118
fotografii 121
funcţii 3, 111
încărcare ADF 78
înterupere operaţii 42

mesaje de eroare 189
Mod lucrare 122
navigare panou de

control 112

originale multiple 122
probleme, prevenire 229
revocare 123
rezolvare probleme 232
setări prestabilite 21
suporturi de tipărire, rezolvare

probleme 230

utilizarea sticlei

scannerului 76

copiere cu contrast prea

ridicat 230

copiere cu contrast prea

scăzut 230

copiere faţă-verso 118
copiere pe ambele feţe 118
copiere pe două feţe

setări prestabilite 21

copii albe, rezolvare

probleme 232

cuptor

erori generate de înfăşurarea

hârtiei 182

garanţie 250
înlocuire 161
mesaje de eroare 183
moduri 45

curăţare

ADF 165
auto, setări 46
exterior 163
spate capac 164
sticlă scanner 163
traseu hârtie 166

D

dată, setare 26
dealeri autorizaţi 251
dealeri HP autorizaţi 251
Declaraţie de siguranţă pentru laser

(Finlanda) 270

declaraţie EMI (Coreea) 269
declaraţie EMI pentru

Taiwan 270

declaraţie VCCI (Japonia) 269
declaraţii de siguranţă 269, 270

ROWW

Index 287

background image

declaraţii de siguranţă laser 269,

270

defecte de imagine, rezolvare

probleme 213

defecte repetate, rezolvare

probleme 219, 223

densitate

rezolvare probleme 215
setări 46, 156

depanare

adrese porţi 233
blocaje 192, 208
calitate produs finit 213
fereastra Alert Settings (Setări

alertă), HP Toolbox 150

listă de verificare 170
mesaje de eroare, listă

alfabetică 181

mesaje de eroare, listă

numerică 181

mesaje panoul de control,

numeric 181

viteză 170

depăşire buffer serial 182
depozitare

cartuşe de tipărire 157
hârtie 70
plicuri 70

descărcare software 9
Device List (Listă echipamente), HP

Toolbox 149

Device Status (Stare echipament),

HP Toolbox 150

dezinstalare software

Macintosh 13

diagnostice

componentă 50
panou de control 50
reţele 32
senzori 49
test de oprire a tipăririi 50
traseu hârtie 48

dimensiune, copiere

rezolvare probleme 232

dimensiune, suport

prestabilit, selectare 24
setări A4 43
setări prestabilite 43

dimensiune, suport de tipărire

neprevăzut, mesaj de

eroare 183

dimensiune, suporturi de tipărire

identificare automată 66
personalizate, tipărire 83

dimensiuni, de suport

selectare tăvi 86

DIMM

instalare 273
verificare instalare 277

DIMM-uri

mesaje de eroare 183
numere de reper 243
tipuri disponibile 272

director de fişiere, tipărire 146
disc

demontare 281
sloturi EIO 272

dpi, setări 45, 156
driver de emulare PS

selectare 9
setări prestabilite 43

driver de tipărire universal 10
drivere

fila Services (Servicii) 105
funcţii Macintosh 106
incluse 3
Macintosh, rezolvare

probleme 235

preconfigurare 11
presetări (Macintosh) 106
selectare 9
setări 11, 12
setări Macintosh 106
setări rapide (Windows) 100
setări Windows 100
sisteme de operare

acceptate 9

universale 10
Update Now (Actualizare

imediată) 10

Windows funcţii 100

drivere imprimantă. Citiţi drivere
drivere Linux 9, 238
drivere PCL

selectare 9
setări prestabilite 43

sisteme de operare

acceptate 9

universal 10

driverul de tipărire universal

HP 10

dungi, rezolvare probleme 230
dungi albe sau lipsite de

contrast 229

dungi verticale albe sau lipsite de

contrast 229

duplex

pagini necompletate, setări

prestabilite 41

setări prestabilite 25

duplexor

blocaje, îndepărtare 202
localizare 6, 7
modele care includ 3
modele cu 2
număr de reper 243
rezolvare probleme 178
setări Macintosh 107, 155
setări Windows 103
suporturi de tipărire

acceptate 68

test traseu hârtie 49

E

economisire resurse 278
economisire resurse,

memorie 278

Economode 46
ecran grafic, panou de control 16
ecranul Home (Reşedinţă), panou

de control 17

e-mail

agende de adrese 132
configurare 126
despre 125, 130
erori LDAP 187
mesaje de eroare 186, 187,

188, 189, 190

porţi, căutare 127
setări operaţie 134
setări prestabilite 23
suport LDAP 126
suport SMTP 126
trimitere documente 130
validare adrese porţi 233

288 Index

ROWW

background image

e-mail

funcţie de completare

automată 131

încărcare documente 130
liste de destinatari 132
setări panou de control 129
validare adrese porţi 233

erori de depăşire buffer 182
erori de operare ilegală 234
erori de stocare permanentă 185
erori interne ale ceasului 181
erori NVRAM 185
erori Spool32 234
etichete

încărcare 74
specificaţii 62, 67

etichete adezive

încărcare 74
specificaţii 62, 67

etichete de corespondenţă

specificaţii 62, 67

etichete poştale

încărcare 74

expedierea dispozitivului 253
expirare din cauza inactivităţii 40

F

FastRes 3
faţă-verso, tipărire

setări Macintosh 155

Fax din Windows 2000 143
Fax prin Internet 143
Fax prin reţea LAN 143
Fereastra Alert Settings (Setări

alertă), HP Toolbox 150

Fereastra Find Other Printers

(Căutare alte imprimante), HP
Toolbox 150

fila Information (Informaţii), server

Web încorporat 152

fila Networking (Reţea), server Web

încorporat 153

fila Services (Servicii) 105
fila Settings (Setări), server Web

încorporat 152

fila Support (Asistenţă), HP

Toolbox 149

filigrane 101
fişiere EPS, rezolvare

probleme 236

fişiere PPD (PostScript Printer

Description)

incluse 12

flux de lucru, trimitere către 136
Foaie de date despre siguranţa

materialelor (MSDS) 265

folder de reţea, scanare şi trimitere

în 135

foldere

mesaje de eroare 187
setări prestabilite 24
trimitere în 135

folii transparente

HP, comenzi 246
încărcare 74
specificaţii 63, 67

folii transparente pentru

retroproiectoare

încărcare 74
specificaţii 67

folii transparente superioare

specificaţii 63

font Courier, rezolvare

probleme 239

fonturi

fişiere EPS, rezolvare

probleme 236

incluse 3
încărcare Macintosh 155
listă, tipărire 20, 147
resurse permanente 278
rezolvare probleme 239
setări font Courier 43

fotografii

copiere 121
încărcare 130

FTP, trimitere către 136
funcţie 3
funcţii 2
funcţii de accesibilitate 4
fundal gri, rezolvare

probleme 217

G

garanţie

cartuş de tipărire 250
Depanare de către client 249
extinsă 254

produs 247
unitate de transfer şi

cuptor 250

garanţie extinsă 254
garanţie unitate de transfer 250
geam

curăţare 163

General Protection FaultException

OE (Defecţiune/Excepţie OE
privind protecţia generală) 234

glosar 283

H

hard disk

instalare 280

hartă meniu

meniul Information

(Informaţii) 19

hartă meniuri

tipărire 146

hârtie

capsator acceptat 88
colorată 64
deformare 220
depozitare 70
dimensiune document,

selectare 101

dimensiune personalizată 83
dimensiune prestabilită 43
dimensiuni acceptate 66
dimensiuni personalizate 102
hârtie cu antet 63
HP, comenzi 244
HP LaserJet Tough

(rezistentă) 64

identificare a dimensiunii,

automată 66

încărcare ADF 78
încărcarea tăvii 1 71
încărcare tavă 2, 3, 4, 5 sau

6 73

încreţită 221
legal, margini decupate 239
moduri cuptor 45, 64
ondulată 177, 220, 230
pagini per coală 103, 107
prima pagină 102, 106
reciclată 64
recomandări 60
rezolvare probleme 213, 230

ROWW

Index 289

background image

rezolvare probleme - tăvi 177
rotită, tipărire 80
setări A4 43
specificaţii 61, 66
suporturi speciale,

încărcare 74

vellum 64

hârtie colorată, tipărire 64
hârtie cu antet

încărcare 74

hârtie cu dimensiune personalizată

tipărire 83

hârtie cu „valuri”, rezolvare

probleme 177, 220

hârtie de dimensiune personalizată

setări prestabilite 25

hârtie de dimensiuni personalizate

setări driver 102

hârtie grea

încărcare 74

hârtie groasă

specificaţii 63, 66

hârtie HP LaserJet Tough

(rezistentă) 64

hârtie încreţită, rezolvare

probleme 221

hârtie îndoită, rezolvarea

problemelor 177

hârtie legal

margini decupate 239

hârtie lucioasă

încărcare 74

hârtie ondulată, rezolvare

probleme 220, 230

hârtie pretipărită

încărcare 74

hârtie reciclată 64
hârtie şifonată, rezolvare

probleme 221

hârtie Tough (rezistentă) 64
hâtie

dimensiune prestabilită,

selectare 24

HP Instant Support Professional

Edition (ISPE) 251

HP Printer Utility 155
HP Printer Utility, Macintosh 13,

155

HP SupportPack 254

HP Toolbox

browsere acceptate 14
deschidere 149
opţiuni 149

HP Web Jetadmin 13, 154

I

imagini complete 82
imprimare faţă-verso

copierea documentelor 118

indicatoare de atenţionare

localizare 16

indicatoare luminoase

panou de control 16

indicatoare pentru date

localizare 16

indicatorul Ready (Gata)

localizare 16

instalare

accessoriu fax 138
carduri EIO 280
memorie (DIMM) 273

Instant Support Professional

Edition (ISPE) 251

Î

încărcare

ADF 78
capse 88
dimensiuni acceptate 130
documente, dimensiuni

acceptate 130

mesaj de eroare pentru

dimensiune sau tip
neaşteptat 183

mesaje de eroare 187
originale pe sticla

scannerului 76

sticlă scanner 130
suporturi de tipărire

speciale 74

tava 1 71
tava 2, 3, 4, 5 sau 6 73

încărcare fişiere, Macintosh 155
îndepărtare software

Macintosh 13

înlocuire

kituri de întreţinere 161

înlocuirea cartuşelor de

tipărire 159

înregistrare, aliniere tavă 45

J

Jetadmin, HP Web 13, 154
jurnal activitate, fax 147
jurnal de activitate al faxului

ştergere 50

jurnal de evenimente 47

K

kit alimentator de documente,

înlocuire 162

kit de întreţinere

utilizare 161

kit de întreţinere imprimantă

utilizare 161

kit de întreţinere preventivă

utilizare 161

kituri de întreţinere

numere de reper 243

L

leduri

localizare 8

led „bătaia inimii”

localizare 8

limbaj, imprimantă

setări prestabilite 43

limbă

prestabilit, setare 40

Linia directă HP pentru

fraudă 158

linie directă pentru fraudă 158
linie telefonică, conectarea

accesoriului tip fax 141

linii, rezolvare probleme

copii 230

linii sau pete albe, rezolvare

probleme 221

listă de apelare rapidă,

tipărire 147

listă numere de fax blocate,

tipărire 147

liste de destinatari 132

M

Macintosh

asistenţă 252
card USB, rezolvare

probleme 236

componente software 14

290 Index

ROWW

background image

dezinstalare software 13
drivere, rezolvare

probleme 235

drivere acceptate 9
funcţii driver 106
HP Printer Utility 155
probleme, rezolvare 235
setări AppleTalk 31
setări driver 12, 106
sisteme de operare

acceptate 9

software 12

mai multe pagini per coală 103,

107

margini

hârtie legal, rezolvare

probleme 239

imagini complete, tipărire 82
înregistrare, setare 45
suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată 83

mască de subreţea 56
mărire documente 101
mediu imprimantă

specificaţii 259

memorie

autoconfigurare 10
erori consumabile 181
inclusă 2, 12
instalare module DIMM 273
insuficientă 182, 187
mesaje de eroare DIMM 183
mesaje de eroare privind

stocarea permanentă 185

numere de reper 243
resurse permanente 278
upgrade 272
verificare instalare 277

memorie insuficientă 182, 187
meniul Administration

(Administrare), panou de
control 19

meniul Default Job Options (Opţiuni

prestabilite operaţie) 20

meniul Device Behavior

(Comportament echipament) 39

meniul E-mail Setup (Configurare e-

mail) 38

meniul Fax Setup (Configurare

fax) 36

meniul Information (Informaţii) 19
meniul Initial Setup (Configurare

iniţială) 28

meniul Management

(Administrare) 27

meniul Print Quality (Calitate

tipărire), panou de control 45

meniul Resets (Resetări), panou de

control 50

meniul Send Setup (Configurare

trimitere) 39

meniul Service, panou de

control 51

meniul Time/Scheduling (Oră/

Programare), panou de
control 25

meniul Troubleshooting

(Depanare), panou de
control 47

meniuri, panou de control

acces respins 186
Administration

(Administrare) 19

Default Job Options (Opţiuni

prestabilite operaţie) 20

Device Behavior

(Comportament
echipament) 39

E-mail Setup (Configurare e-

mail) 38

Fax Setup (Configurare

fax) 36

Information (Informaţii) 19
Initial Setup (Configurare

iniţială) 28

Management

(Administrare) 27

Print Quality (Calitate

tipărire) 45

Send Setup (Configurare

trimitere) 39

Service 51
Time/Scheduling (Oră/

Programare) 25

Troubleshooting

(Depanare) 47

meniuri, panoul de control

Resets (Resetări) 50

mesaj de eroare pentru instalarea

cartuşului 187

mesaje

alerte prin e-mail 148, 156
Alert Settings (Setări alertă), HP

Toolbox 150

jurnal de evenimente 47
listă alfabetică 181
listă numerică 181
setări prestabilite 40
tipuri de 180

mesaje de eroare

alerte prin e-mail 148, 156
Alert Settings (Setări alertă), HP

Toolbox 150

jurnal de evenimente 47
listă alfabetică 181
listă numerică 181
setări prestabilite 40
tipuri de 180

mesaje de eroare pentru

dimensiune sau tip
neaşteptat 183

mesaje de eroare pentru închiderea

tăvii 187

mesaj pentru acces respins 186
mesaj pentru efectuarea de

întreţinere a imprimantei 161

micşorare documente 101
Mod lucrare, copiere 122
mod Sleep (Hibernare)

setări 26, 27
specificaţii privind

alimentarea 257

moduri cuptor 64

N

număr de exemplare

setări prestabilite 21

numere de reper

accesorii 243
cabluri 244
capse 243
carduri EIO 244
cartuşe de tipărire 243
kituri de întreţinere 243
memorie 243
suporturi de tipărire, HP 244

nu răspunde, rezolvare

probleme 179

ROWW

Index 291

background image

O

operaţii

setări Macintosh 156

operaţii, stocare

setări 27

operaţii de capsare 90
operaţii de tipărire

setări prestabilite 24

operaţii private 93
operaţii reţinute 92
operaţii stocate 96
oprirea unei cereri de

tipărire 109

optimizare calitate tipărire 45
oră, setare 26
oră trezire, setare 26
orientare, pagină

Image Rotation (Rotire

imagine) 41

suporturi de tipărire rotite 80

orientare pagină

Image Rotation (Rotire

imagine) 41

suporturi de tipărire rotite 80

P

pagină configurare

Macintosh 155

pagină de configurare

meniul Information

(Informaţii) 19

tipărire 146

pagină de configurare protocoale,

tipărire 36

pagini copertă 102
pagini de eroare PDF 43
pagini de eroare PS

setări prestabilite 43

pagini deformate 220
pagini goale

rezolvare probleme 178
tipărire 102

pagini informative 146
pagini pe minut 2
pagini per coală 103, 107
pagini rotite

setări prestabilite 41

pagini strâmbe 220
pagini utilizate, tipărire 146

panou de control

acces respins 186
asistenţă 18
butoane 16
butoane ecran tactil 18
ecran de copiere 112
ecran e-mail 129
ecranul Home (Reşedinţă) 17
indicatoare luminoase 16
localizare 5, 6, 7
meniul Administration

(Administrare) 19

meniul Default Job Options

(Opţiuni prestabilite
operaţie) 20

meniul Device Behavior

(Comportament
echipament) 39

meniul Fax Setup (Configurare

fax) 36

meniul Information

(Informaţii) 19

meniul Initial Setup (Configurare

iniţială) 28

meniul Management

(Administrare) 27

meniul Print Quality (Calitate

tipărire) 45

meniul Resets (Resetări) 50
meniul Send Setup (Configurare

trimitere) 39

meniul Service 51
meniul Troubleshooting

(Depanare) 47

meniu Time/Scheduling (Oră/

Programare) 25

mesaje, listă alfabetică 181
mesaje, listă numerică 181
mesaje, tipuri de 180
pagină de curăţare,

tipărire 166

setări 11
setări capsator 90
setări prestabilite 40
sunete la apăsarea tastelor,

setări prestabilite 40

test 50

panoul de control

meniul E-mail Setup

(Configurare e-mail) 38

păstrare operaţie

accesare 92

personalitate

setări prestabilite 43

personalitatea selectată nu este

disponibilă 186

pete mici, rezolvare

probleme 216, 222

PIN-uri, operaţii private 93
plicuri

depozitare 70
încărcare 74
specificaţii 62, 67
şifonare, rezolvare

probleme 221

poartă

configurare 126

port FIH (Foreign Interface

Harness) 8

porturi

acceptate 4
incluse 2
localizare 8
rezolvare probleme,

Macintosh 236

port USB

localizare 8
rezolvare probleme,

Macintosh 236

Port USB

acceptat 4

porţi

căutare 127
mesaje de eroare 186
testare 127
validare adrese 233

porţi SMTP

mesaje de eroare 189

PostScript

rezolvare probleme 239

PPD

incluse 12

preconfigurare, driver 11
Preconfigurarea driverului HP 11
presetări (Macintosh) 106
prima pagină

goală 102
utilizare hârtie diferită 102,

106

292 Index

ROWW

background image

Print Document On (Tipărire

document pe) 101

prioritate, setări 11
probleme de alimentare, suporturi

de tipărire 231

produs fără mercur 264
programe de instalare,

Windows 14

programul de protecţie a

mediului 263

ProRes 3
puncte, rezolvare probleme 216,

222, 230

puncte de toner, rezolvare

probleme 216, 222

R

rapoarte fax, tipărire 20, 47, 147
raport apel, fax 147
raport coduri de facturare,

fax 147

reambalare dispozitiv 253
reciclare 263
recuperare, blocaj 194
redimensionare documente 101
Reglementări DOC (Canada) 269
reglementări FCC 262
repetare imagine, rezolvare

probleme 223

Resolution Enhancement

technology (REt) 46, 156

restricţii pentru materiale 264
resurse permanente 278
REt (Resolution Enhancement

technology) 46, 156

reţele

adresă IP 55
căutare porţi SMTP 127
conectare, localizare 8
configurare 55
configurare adrese porţi 126
dezactivarea protocoalelor 57
dezactivare DLC/LLC 58
diagnostice 32
gateway implicit 56
HP Web Jetadmin 154
mască de subreţea 56
mesaje de eroare server de

tipărire HP Jetdirect 186

pagină de configurare

protocoale, tipărire 36

parametri TCP/IP 55
rezolvare probleme de

tipărire 225

securitate 32
servere de tipărire HP Jetdirect,

modele cu 2

servere SMTP 126
setări AppleTalk 31
setări DLC/LLC 31
setări IPX/SPX 31
setări Macintosh 156
setări TCP/IP 29
setări viteză legătură 35
testare setări SMTP 127
validare adrese porţi 233

reţinere, operaţie

funcţii 92
privată 93
QuickCopy (Copiere

rapidă) 94

reţinere până la corectură 92
stocată 96

reţinere până la corectură a

operaţiilor 92

revocare

lucrare de copiere 123

rezoluţie

calitate depanare 213
funcţii 3
setări 45, 156

rezolvarea problemelor

meniul Troubleshooting

(Depanare) 47

rezolvare probleme

adrese porţi 233
alerte prin e-mail 148, 156
buton Error (Eroare), panou de

control, ecran tactil 18

calitate copiere 229
calitate text 219, 223
copiere 229, 232
defecte de imagine 213
defecte repetate 219
dimensiune copiere 232
duplex 178
fişiere EPS 236
fonturi 239
fundal gri 217

hârtie încreţită 221
hârtie legal 239
hârtie ondulată 177, 220
imagini repetitive 223
linii 217, 221
linii, copii 230
linii neregulate 222
Linux 238
Macintosh 235
mediu 213
mesaje, tipuri de 180
pagini deformate 220
pagini goale 178
pete albe 222
probleme PostScript 239
puncte de toner 216
reţele 32
suporturi de tipărire 213, 230
tăvi 177
text 178
tipărire 179
tipărire cu contrast redus 215
tipărire în reţea 225
tipărire lentă 177
tipărire neclară 223
toner întins 218
urme neregulate de toner 217
urme „de cauciucuri” 221
Windows 234

role

kit de întreţinere, inclus 161

S

scalare documente 101
scanare

fără aşteptare 42
încărcare ADF 78
setări prestabilite 21

scanare către e-mail

agende de adrese 132
despre 125, 130
mesaje de eroare 186, 187,

188, 189, 190

porţi, căutare 127
setări operaţie 134
suport LDAP 126
suport SMTP 126
trimitere documente 130

scanare către e-mail

încărcare documente 130

ROWW

Index 293

background image

liste de destinatari 132
setări panou de control 129

scanare e-mail

validare adrese porţi 233

scanare la e-mail

setări 23

scanare şi trimitere în fluxul de

lucru 136

scanare şi trimitere într-un

folder 135

scanare şi trimitere prin e-mail

configurare 126

scoatere din uz, după

utilizare 264

scoatere din uz după

utilizare 264

securitate

setări 32

Send to Folder (Trimitere în

folder) 135

Send to Workflow (Trimitere în

fluxul de lucru) 136

senzori, testare 49
server de imprimare Jetdirect

configurare 58

server de tipărire HP Jetdirect

demontare 281
instalare 280
mesaje de eroare 186
modele cu 2
numere de reper 244
setări 29

server de tipărire Jetdirect

demontare 281
instalare 280
mesaje de eroare 186
modele cu 2
numere de reper 244
setări 29

servere LDAP

conectare la 126
mesaje de eroare 187
validare adrese porţi 233

servere SMTP

căutare porţi 127
conectare la 126
configurare adresă poartă 126
porţi, căutare 127
testare 127
validare adrese porţi 233

serverul de imprimare HP Jetdirect

configurare 58

server Web încorporat 13, 151
service

dealeri HP autorizaţi 251
reambalare dispozitiv 253

service la sediul clientului în

următoarea zi 253

service săptămânal la sediul

clientului 253

servicii de fax, digitale 143
servicii de fax digitale 143
setare AppleTalk 58
setare IPX/SPX 31, 57
setare prestabilită

copiere 21

setări

drivere 12
meniul Default Job Options

(Opţiuni prestabilite
operaţie) 20

presetări driver

(Macintosh) 106

prioritate 11
setări rapide (Windows) 100

setări aliniere, tăvi 45
setări AppleTalk 31
setări DLC/LLC 31
setări expirare 28, 40
setări font Courier 43
setări hârtie A4 43
setări prestabilite

e-mail 23
fax 22
meniul Device Behavior

(Comportament
echipament) 39

meniul Resets (Resetări) 50
originale 21
tipărire 24
trimitere în folder 24

setări rapide 100
setări TCP/IP 29
setări viteză legătură 35
SIMM-uri, incompatibilitate 272
sisteme de operare acceptate 9
site-uri Web

asistenţă pentru clienţi 251
asistenţă pentru clienţi

Macintosh 252

asistenţă pentru Linux 238
driver de tipărire universal 10
HP Easy Printer Care 14
HP Web Jetadmin,

descărcare 154

rapoarte de fraudă 158
software, descărcare 9
specificaţii hârtie 61

Site-uri Web

comandare consumabile 242
Foaie de date despre siguranţa

materialelor (MSDS) 265

software

dezinstalare Macintosh 13
HP Easy Printer Care 14
HP Printer Utility 155
HP Toolbox 149
HP Web Jetadmin 13
Macintosh 12, 14
server Web încorporat 13
setări 11
sisteme de operare

acceptate 9

site-uri Web 9
Windows 14

software Easy Printer Care 14,

149

software HP Easy Printer

Care 14, 149

software pentru sistemul de

tipărire 9

soluţionare probleme

jurnal de evenimente 47

spate capac scanner,

curăţare 164

specificaţii

acustice 258
electricitate 257
fizice 256
funcţii 3
hârtie 61
mediu de operare 259
plicuri 62
suporturi de tipărire 66
tăvi, suporturi de tipărire

acceptate 66

specificaţii acustice 258
specificaţii de mediu de

operare 259

specificaţii energetice 257

294 Index

ROWW

background image

specificaţii fizice 256
specificaţii privind

alimentarea 257

specificaţii privind nivelul de

zgomot 258

specificaţii privind tensiunea 257
specificaţii temperatură 259
stare

alerte prin e-mail 148
ecranul Home (Reşedinţă),

panou de control 17

HP Printer Utility,

Macintosh 155

mesaje, tipuri de 180
server Web încorporat 152
software HP Toolbox 149

sticla scannerului

copiere din 76

sticlă

dimensiuni acceptate 130

sticlă scanner

curăţare 163

stocare,operaţie

QuickCopy (Copiere

rapidă) 94

stocare, operaţie

accesare 92
privată 93
reţinere până la corectură 92
setări Macintosh 156
stocată 96

stocare, operaţii

funcţii 92
setări 27

stocare operaţie

accesare 92
funcţii 92
privată 93
QuickCopy (Copiere

rapidă) 94

reţinere până la corectură 92
stocată 96

suport

dimensiune prestabilită 43
dimensiune prestabilită,

selectare 24

moduri cuptor 45, 64

suport de tipărire

capsator acceptat 88
deformare 220

dimensiune document,

selectare 101

dimensiune personalizată 83
încărcarea tăvii 1 71
încărcare tavă 2, 3, 4, 5 sau

6 73

încreţit 221
ondulat 177, 220, 230
pagini per coală 103, 107

suporturi de tipărire

depozitare 70
dimensiuni acceptate 66
dimensiuni personalizate 102
etichete 62
hârtie colorată 64
hârtie cu antet 63
hârtie HP LaserJet Tough

(rezistentă) 64

hârtie reciclată 64
HP, comenzi 244
identificare a dimensiunii,

automată 66

legal, margini decupate 239
plicuri 62
pretipărite 63
prima pagină 102, 106
recomandări 60
rezolvare probleme 213, 230
rezolvare probleme - tăvi 177
rotite, tipărire 80
setări A4 43
speciale, încărcare 74
specificaţii 61, 66
vellum 64

suporturi de tipărire HP,

comenzi 244

SupportPack, HP 254

T

taste, panou de control

ecran tactil 18
localizare 16
sunete, setări 40

tava1

suporturi de tipărire

acceptate 66

tava 1

blocaje, îndepărtare 205
încărcarea hârtiei 71
încărcare suport special 74

localizare 5, 6, 7
mesaj de eroare pentru

dimensiune sau tip
neaşteptat 183

mesaj de eroare pentru

introducerea sau închiderea
tăvii 187

mesaj de eroare pentru

încărcare 187

modele cu 2
rezolvare probleme 177
suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată,
tipărire 83

suporturi de tipărire rotite,

tipărire 80

tipărire din 73

tava 2

blocaje, îndepărtare 205
identificare a dimensiunii

suportului de tipărire,
automată 66

încărcare 73
localizare 5, 6, 7
modele cu 2
rezolvare probleme 177
suporturi de tipărire

acceptate 67

suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată,
tipărire 83

suporturi de tipărire rotite,

tipărire 80

tava3

blocaje, îndepărtare 205

tava 3

identificare a dimensiunii

suportului de tipărire,
automată 66

încărcare 73
localizare 5, 6, 7
modele cu 2
rezolvare probleme 177
suporturi de tipărire

acceptate 67

suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată,
tipărire 83

ROWW

Index 295

background image

tava 4

identificare a dimensiunii

suportului de tipărire,
automată 66

încărcare 73
modele cu 2
suporturi de tipărire

acceptate 67

suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată,
tipărire 83

tava 5

identificare a dimensiunii

suportului de tipărire,
automată 66

încărcare 73
localizare 7
modele cu 2
suporturi de tipărire

acceptate 67

suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată,
tipărire 83

tava 6

identificare a dimensiunii

suportului de tipărire,
automată 66

încărcare 73
localizare 7
modele cu 2
suporturi de tipărire

acceptate 67

suporturi de tipărire cu

dimensiune personalizată,
tipărire 83

tavă, ieşire

blocaje, eliminare 200

tavă de 500 de coli

mesaj de eroare pentru

dimensiune sau tip
neaşteptat 183

tavă multifuncţională. Citiţi tava 1
tavă pentru 50 de coli. Citiţi tava 3
tăvi

blocaje, îndepărtare 205
identificare a dimensiunii

suportului de tipărire,
automată 66

incluse 2
încărcarea hârtiei 71

înregistrare, setare 45
localizare 5, 6, 7
mesaj de eroare pentru

dimensiune sau tip
neaşteptat 183

mesaj de eroare pentru

introducerea sau închiderea
tăvii 187

pline, mesaje de eroare 188
probleme de alimentare,

rezolvare 231

rezolvare probleme 177
setări Macintosh 156
setări prestabilite 41
stare, vizualizare cu HP

Toolbox 149

suporturi de tipărire

acceptate 66

teste pentru traseul hârtiei 48
tipărire faţă-verso 104, 108

tăvi de 500 de coli

mesaj de eroare pentru

introducerea sau închiderea
tăvii 187

tăvi de alimentare. Citiţi tăvi
tăvi de alimentare cu hârtie. Citiţi

tăvi

tăvi de ieşire

localizare 5, 6, 7
ondulare hârtie, rezolvare

probleme 177

pline, mesaje de eroare 188
setări prestabilite 25

test de oprire a tipăririi 50
teste

componentă 50
oprire tipărire 50
panou de control 50
reţele 32
senzori 49
traseu hârtie 48

text, rezolvare probleme

caractere corupte 219
corupt 178
neclar 223, 230
urme neregulate de toner 217

tipărirea faţă-verso

rezolvare probleme 178

tipărirea pe ambele feţe 103

tipărirea pe două feţe

rezolvare probleme 178

tipărire cu contrast redus

rezolvare probleme 215

tipărire faţă-verso

mesaje de eroare 186

tipărire lentă, rezolvare

probleme 177

tipărire neclară, rezolvare

probleme 223

tipărire N-up 103, 107
tipărire pe ambele feţe

alimentare cu hârtie 107
mesaje de eroare 186
pagini goale, setări

prestabilite 41

setări prestabilite 25

tipărire pe două feţe

setări Macintosh 155

tipuri, de suport

selectare tăvi după 86

toner

EconoMode 46
întins, rezolvare

probleme 218

nefixat, rezolvare

probleme 218

probleme de aderenţă,

rezolvare 230

setare densitate 156

toner întins, rezolvare

probleme 218

toner nefixat, rezolvare

probleme 218

Toolbox. Citiţi HP Toolbox
transmisie către e-mail

setări operaţie 134
suport LDAP 126
suport SMTP 126

transmisie către e-mail

încărcare documente 130
liste de destinatari 132
setări 129
validare adrese porţi 233

transmisie digitală

agende de adrese 132
configurare e-mail 126
despre 125, 130
încărcare documente 130
liste de destinatari 132

296 Index

ROWW

background image

meniul Setup (Configurare) 39
mesaje de eroare 186, 187,

188, 189, 190

porţi, căutare 127
setări operaţie 134
setări panou de control 129
suport LDAP 126
suport SMTP 126
trimitere documente 130
validare adrese porţi 233

traseu hârtie

curăţare 166
teste 48

trecerea în pauză a unei cereri de

tipărire 109

trimiterea prin e-mail

setări prestabilite 23

trimitere către e-mail

agende de adrese 132
despre 125, 126, 130
mesaje de eroare 186, 187,

188, 189, 190

porţi, căutare 127
trimitere documente 130

trimitere către e-mail

validare adrese porţi 233

trimitere digitală

flux de lucru 136
foldere 135
setări prestabilite 24

U

umiditate

rezolvare probleme 213
specificaţii 259

Uniunea Europeană, scoatere din

uz 265

upgrade memorie 272
urme neregulate de toner, rezolvare

probleme 217

urme „de cauciucuri”, rezolvare

probleme 221

Use Different Paper/Covers

(Utilizare hârtie diferită pentru
coperţi). 102

uşă dreapta sus, localizare 5
uşă dreapta-sus, localizare 6, 7

V

validare adrese porţi 233

vellum 64
viteză

depanare 170
pagini pe minut 2
rezolvare probleme 177

viteză procesor 3

W

Windows

componente software 14
driver de tipărire universal 10
drivere acceptate 9
driver funcţii 100
rezolvare probleme 234
setări driver 12
setări drivere 100
sisteme de operare

acceptate 9

ROWW

Index 297

background image

298 Index

ROWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*Q7829-90951*

*Q7829-90951*

Q7829-90951