HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Crearea unei operaţii de copiere stocate

background image

Crearea unei operaţii de copiere stocate

1.

Aşezaţi documentul original cu faţa în jos pe geam sau cu faţa în sus în alimentatorul ADF.

2.

În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi

Job Storage (Stocare operaţii)

.

3.

Apăsaţi pe fila

Create (Creare)

.

4.

Specificaţi numele operaţiei stocate într-unul din următoarele moduri:

Selectaţi din listă un dosar existent. Apăsaţi

New Job (Operaţie nouă)

şi introduceţi numele

operaţiei.

Apăsaţi pe caseta aflată sub

Folder Name (Nume folder):

sau

Job Name (Nume operaţie):

din partea dreaptă a ecranului şi apoi editaţi textul.

5.

O operaţie stocată privată are lângă nume o pictogramă care indică blocarea şi, pentru a o prelua,
este necesar să specificaţi un cod PIN. Pentru a face o operaţie privată, selectaţi

Pin to Print (Pin

pentru tipărire)

şi apoi introduceţi codul PIN pentru operaţie. Apăsaţi

OK

.

6.

Apăsaţi

More Options (Opţiuni suplimentare)

pentru a vizualiza şi modifica alte opţiuni de stocare

a operaţiei.

7.

După setarea tuturor opţiunilor, apăsaţi

Create Stored Job (Creare Operaţie stocată)

( ) din colţul

din stânga sus al ecranului pentru a scana documentul şi a stoca operaţia. Operaţia este salvată
în dispozitiv până când o ştergeţi, astfel încât să o puteţi tipări ori de câte ori este necesar.

Pentru informaţii despre tipărirea operaţiei, consultaţi

Tipărirea unei operaţii stocate

.