HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ştergerea unei operaţii de copiere rapidă

background image

Ştergerea unei operaţii de copiere rapidă

Puteţi şterge o operaţie de copiere rapidă de la panoul de control al echipamentului, atunci când nu mai
aveţi nevoie de ea. Dacă echipamentul are nevoie de spaţiu suplimentar pentru a stoca operaţii de
copiere rapidă mai noi, operaţiile mai vechi vor fi şterse, începând cu cea mai veche.

Notă

Operaţiile de copiere rapidă pot fi şterse de la panoul de control sau din HP Web Jetadmin.

1.

În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi

Job Storage (Stocare operaţii)

.

2.

Selectaţi fila

Retrieve (Preluare)

.

3.

Derulaţi până la folderul care conţine operaţia dorită şi selectaţi-l.

4.

Derulaţi până la operaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi selectaţi-o.

5.

Apăsaţi pe

Delete (Ştergere)

.

6.

Apăsaţi pe

Yes (Da)

.

ROWW

Utilizarea funcţiilor de stocare a operaţiilor

95