HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Crearea unei operaţii private

background image

Crearea unei operaţii private

Pentru a specifica faptul că o operaţie de tipărire este privată, selectaţi

Private Job (Operaţie privată)

din driverul imprimantei, introduceţi numele de utilizator şi numele operaţiei, apoi introduceţi un cod PIN
din 4 cifre. Operaţia nu se va tipări decât după introducerea codului PIN de la panoul de control al
echipamentului.