HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ştergerea unei operaţii de reţinere până la corectură

background image

Ştergerea unei operaţii de reţinere până la corectură

Când trimiteţi o operaţie de reţinere până la corectură, echipamentul şterge automat operaţia de reţinere
până la corectură precedentă.

1.

În ecranul Home (Reşedinţă), apăsaţi

Job Storage (Stocare operaţii)

.

2.

Apăsaţi pe fila

Retrieve (Preluare)

.

3.

Derulaţi şi apăsaţi pe folderul în care este stocată operaţia.

4.

Derulaţi şi apăsaţi pe operaţia pe care doriţi să o ştergeţi.

5.

Apăsaţi pe

Delete (Ştergere)

.

6.

Apăsaţi pe

Yes (Da)

.