HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Capsarea suporturilor de tipărire

background image

Capsarea suporturilor de tipărire

Selectaţi capsatorul de la panoul de control pentru operaţiile tipărite.

1.

Apăsaţi pe

Administration (Administrare)

, apoi pe

Device Behavior (Comportament

echipament)

,

Stapler/Stacker (Capsator/Stivuitor)

şi pe

Staple (Capsare)

.

2.

Apăsaţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi, fie

None (Nici unul)

, fie

One left angled (Una în stânga

înclinată)

.

Notă

Selectarea capsatorului de la panoul de control al imprimantei modifică setarea implicită

la

Staple (Capsare)

. Este posibil ca toate operaţiile de tipărire să fie capsate. În orice caz, setările

modificate în driverul imprimantei prevalează asupra setărilor modificate de la panoul de control.

Selectaţi capsatorul în driverul imprimantei pentru operaţiile tipărite (Windows)

Notă

Procedura următoare schimbă setarea prestabilită la capsarea tuturor operaţiilor tipărite.

1.

Deschideţi driverul imprimantei. Consultaţi

Deschiderea driverului imprimantei

. Căutaţi coloana cu

antetul „To change the print job default settings (Pentru a schimba setările prestabilite ale operaţiei
de tipărire).”

2.

Pe eticheta Output (Ieşire), faceţi clic pe lista derulantă de sub Staple (Capsare), şi faceţi clic
pe One staple angled (O capsă în colţ).

Notă

Pentru aceasta puteţi crea un set rapid cu setările corespunzătoare.

Selectaţi capsatorul în driverul imprimantei pentru operaţiile tipărite (Mac)

Selectaţi capsatorul prin crearea unei noi pre-setări în driverul imprimantei.

1.

Deschideţi driverul imprimantei. Consultaţi

Deschiderea driverului imprimantei

. Căutaţi coloana cu

antetul „To change the print job default settings (Pentru a schimba setările prestabilite ale operaţiei
de tipărire)” şi urmaţi instrucţiunile pentru sistemul de operare utilizat.

2.

Crearea unei presetări noi.

Setaţi capsatorul de la panoul de control pentru toate operaţiile de copiere.

Notă

Următoarea procedură modifică setările implicite pentru toate operaţiile de copiere.

1.

Apăsaţi pe

Administration (Administrare)

, apoi pe

Default Job Options (Opţiuni prestabilite

operaţie)

,

Default Copy Options (Opţiuni prestabilite de copiere)

şi pe

Staple/Collate (Capsare/

Colaţionare)

.

2.

Selectaţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi, fie

None (Nici unul)

, fie

One left angled (Una în stânga

înclinată)

.

90

Capitol 5 Funcţiile echipamentului

ROWW

background image

Setaţi capsatorul de la panoul de control pentru o singură operaţie de copiere

Notă

Următoarea procedură selectează opţiunea de capsare doar pentru operaţia de copiere

curentă.

1.

Apăsaţi pe

Copy (Copiere)

şi apoi pe

Staple/Collate (Capsare/Colaţionare)

.

2.

Apăsaţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi, fie

None (Nici unul)

, fie

Top left angled (Colţ stânga

sus)

.

Configuraţi echipamentul să se oprească sau să continue în cazul în care cartuşul de capse este gol.

Puteţi specifica dacă doriţi ca imprimanta MFP să oprească tipărirea când cartuşul de capse este gol
sau să continue tipărirea fără să capseze operaţiile de tipărire.

1.

Apăsaţi pe

Administration (Administrare)

, apoi pe

Device Behavior (Comportament

echipament)

,

Stapler/Stacker (Capsator/Stivuitor)

şi pe

Staples Out (Decapsare)

.

2.

Apăsaţi opţiunea pe care doriţi să o utilizaţi:

Selectaţi

Stop

pentru a opri orice tipărire până la înlocuirea cartuşului de capse.

Selectaţi

Continue (Continuare)

pentru a continua tipărirea fără ca paginile să fie capsate.

ROWW

Utilizarea capsatorului

91