HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ajustarea setărilor pentru copiere

background image

Ajustarea setărilor pentru copiere

Dispozitivul oferă câteva caracteristici pentru optimizarea documentului de ieşire copiat. Toate aceste
caracteristici sunt disponibile pe ecranul

Copy (Copiere)

.

Ecranul

Copy (Copiere)

constă din câteva pagini. Din prima pagină, atingeţi

More Options (Opţiuni

suplimentare)

pentru a trece la pagina următoare. Apoi atingeţi butoanele săgeată-sus sau săgeată-jos

pentru a defila la alte pagini.

Pentru detalii despre modul de utilizare a unei opţiuni, atingeţi opţiunea, apoi atingeţi butonul de ajutor
( ) din colţul din dreapta-sus al ecranului. Tabelul următor oferă o prezentare a opţiunilor de copiere.

Notă

În funcţie de modul în care administratorul de sistem a configurat echipamentul, este

posibil ca unele dintre aceste opţiuni să nu apară. Opţiunile din tabel sunt listate în ordinea de
apariţie a acestora.

Nume opţiune

Descriere

Sides (Feţe)

Utilizaţi această caracteristică pentru a indica dacă documentul original este imprimat pe o faţă
sau pe ambele feţe şi dacă copiile trebuie imprimate pe o faţă sau pe ambele feţe.

Staple/Collate (Capsare/
Colaţionare)

sau

Collate

(Colaţionare)

Dacă este ataşat un dispozitiv opţional HP de tip capsator/stivuitor/separator, este disponibilă
opţiunea

Staple/Collate (Capsare/Colaţionare)

. Utilizaţi această caracteristică pentru a seta

opţiunile referitoare la capsarea şi asamblarea paginilor în seturi de copii.

Dacă nu este ataşat un dispozitiv opţional HP de tip capsator/stivuitor/separator, este
disponibilă opţiunea

Collate (Colaţionare)

. Utilizaţi această caracteristică pentru a asambla

fiecare set de pagini copiate în aceeaşi ordine ca în documentul original.

Paper Selection (Selectare
hârtie)

Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta tava corespunzătoare mărimii şi tipului de hârtie
pe care doriţi să o folosiţi.

Image Adjustment (Ajustare
imagine)

Utilizaţi această caracteristică pentru a îmbunătăţi calitatea generală a copiei. De exemplu,
aveţi posibilitatea să ajustaţi umbrele şi claritatea şi să utilizaţi setarea

Background Cleanup

(Curăţare fundal)

pentru a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o culoare

deschisă din fundal.

Content Orientation
(Orientare conţinut)

Utilizaţi această caracteristică pentru a specifica modalitatea în care conţinutul paginii originale
este amplasat pe pagină: portret sau peisaj.

Output Bin (Tavă de ieşire)

Utilizaţi această caracteristică pentru a selecta o tavă de ieşire pentru copii.

Optimize Text/Picture
(Optimizare text/imagine)

Utilizaţi această caracteristică pentru a optimiza calitatea documentului de ieşire pentru un tip
de conţinut particular. Aveţi posibilitatea să optimizaţi documentul de ieşire pentru text sau
pentru imagini imprimate, sau să ajustaţi manual valorile.

Pages per Sheet (Pagini per
coală)

Utilizaţi această caracteristică pentru a copia mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Original Size (Dimensiune
original)

Utilizaţi această caracteristică pentru a descrie dimensiunea de pagină a documentului original.

Booklet Format (Format
broşură)

Utilizaţi această caracteristică pentru a copia două sau mai multe pagini pe o singură coală de
hârtie, având astfel posibilitatea să îndoiţi colile la mijloc, pentru a forma o broşură.

Edge-To-Edge (Până la
margini)

Utilizaţi această caracteristică pentru a evita umbrele care pot apărea pe marginile copiilor
atunci când documentul original este imprimat până aproape de margini. Combinaţi această
caracteristică cu caracteristica

Reduce/Enlarge (Micşorare/Mărire)

pentru a vă asigura că

pagina se va imprima în întregime pe copii.

Job Build (Generare operaţie)

Utilizaţi această caracteristică pentru a combina câteva seturi de documente originale într-o
singură lucrare de copiere. De asemenea, utilizaţi această caracteristică pentru a copia un

ROWW

Ajustarea setărilor pentru copiere 115

background image

Nume opţiune

Descriere

document original care are mai multe pagini decât numărul de coli acceptate la un moment dat
de alimentatorul de documente.

116 Capitol 7 Copierea

ROWW