HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Configurarea reţelei

background image

Configurarea reţelei

Uneori este necesar să configuraţi anumiţi parametri de reţea pe dispozitiv. Aveţi posibilitatea să
configuraţi aceşti parametri în următoarele locaţii:

Software-ul de instalare

Panoul de control al dispozitivului

Serverul Web încorporat

Software-ul de gestionare (HP Web Jetadmin sau utilitarul HP LaserJet pentru Macintosh)

Notă

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea serverului Web încorporat, consultaţi

Utilizarea serverului Web încorporat

Pentru mai multe informaţii despre reţelele acceptate şi instrumentele de configurare a reţelelor,
consultaţi HP Jetdirect Print Server Administrator’s Guide (Ghidul administratorului serverului de
imprimare HP Jetdirect). Acest ghid se livrează cu imprimantele în care este instalat un server de
imprimare HP Jetdirect.

Această secţiune conţine următoarele informaţii despre configurarea parametrilor de reţea:

Configurarea parametrilor TCP/IPv4

Configurarea parametrilor TCP/IPv6

Dezactivarea protocoalelor de reţea (opţional)

Servere de imprimare HP Jetdirect EIO