HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Curăţarea traseului hârtiei

background image

Curăţarea traseului hârtiei

1.

În ecranul Home (Reşedinţă), selectaţi

Administration (Administrare)

.

2.

Apăsaţi

Print Quality (Calitate tipărire)

.

3.

Apăsaţi

Calibration/Cleaning (Calibrare/Curăţare)

.

4.

Apăsaţi

Create Cleaning Page (Creare pagină de curăţare)

.

Echipamentul va tipări o pagină de curăţare.

5.

Urmaţi instrucţiunile tipărite pe pagina de curăţare.

166 Capitol 10 Administrarea şi întreţinerea echipamentului

ROWW