Ajutor HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet M5025 şi HP LaserJet M5035

Series MFP

Ghidul utilizatorului

background image

Copyright şi licenţe

Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără permisiunea prealabilă în scris sunt
interzise, cu excepţia permisiunilor acordate
prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile
exprese de garanţie, care însoţesc aceste
produse şi servicii. Nici o prevedere a
prezentului document nu poate fi interpretată
drept garanţie suplimentară. Compania HP
nu va răspunde pentru nici o omisiune sau
eroare tehnică sau editorială din prezentul
document.

Informaţii referitoare la mărci

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.

Linux este o marcă comercială înregistrată în
S.U.A. a Linus Torvalds.

Microsoft

®

, Windows

®

şi Windows NT

®

sunt

mărci comerciale înregistrate în S.U.A. ale
Microsoft Corporation.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

ENERGY STAR

®

şi sigla ENERGY STAR

®

sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale United
States Environmental Protection Agency
(Agenţia pentru Protecţia Mediului din
Statele Unite).

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

Cod produs: Q7829-90951

background image

Cuprins

1 Informaţii elementare

Comparaţie a echipamentelor .............................................................................................................. 2
Comparaţie a funcţiilor ......................................................................................................................... 3
Prezentare generală ............................................................................................................................. 5

Componentele echipamentului ............................................................................................ 5
Port-uri de interfaţă .............................................................................................................. 8

Software-ul echipamentului .................................................................................................................. 9

Sisteme de operare acceptate ............................................................................................. 9
Drivere de imprimantă acceptate ......................................................................................... 9
Selectarea driverului de imprimantă corect ......................................................................... 9

Driverele de tipărire universale ......................................................................... 10
Autoconfigurarea driverelor ............................................................................... 10
Update Now (Actualizare imediată) ................................................................... 10
HP Driver Preconfiguration (Preconfigurare driver HP) .................................... 11

Prioritatea setărilor de tipărire ............................................................................................ 11
Deschiderea driverului imprimantei ................................................................................... 12
Software pentru calculatoare Macintosh ............................................................................ 12

Dezinstalarea software-ului din sistemele de operare Macintosh ..................... 13

Utilitare ............................................................................................................................... 13

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 13
Serverul Web încorporat ................................................................................... 13
Software HP Easy Printer Care ......................................................................... 14

Sisteme de operare acceptate .......................................................... 14
Browsere acceptate .......................................................................... 14

Alte componente şi utilitare ............................................................................... 14

2 Panoul de control

Utilizarea panoului de control ............................................................................................................. 16

Aspectul panoului de control .............................................................................................. 16
Ecranul Home (Reşedinţă) ................................................................................................ 17
Butoanele de pe ecranul tactil ........................................................................................... 18
Sistemul de asistenţă al panoului de control ..................................................................... 18

Utilizarea meniului Administration (Administrare) ............................................................................... 19

Navigarea în meniul Administration (Administrare) ........................................................... 19
Meniul Information (Informaţii) ........................................................................................... 19
Meniul Default Job Options (Opţiuni prestabilite operaţie) ................................................ 20

Default Options for Originals (Opţiuni prestabilite pentru originale) .................. 21
Default Copy Options (Opţiuni prestabilite de copiere) ..................................... 21
Default Fax Options (Opţiuni prestabilite pentru fax) ........................................ 22

ROWW

iii

background image

Default E-mail Options (Opţiuni prestabilite pentru e-mail) ............................... 23
Default Send to Folder Options (Opţiuni prestabilite pentru trimitere în
folder) ................................................................................................................ 24
Default Print Options (Opţiuni de tipărire prestabilite) ....................................... 24

Meniul Time/Scheduling (Oră/Programare) ....................................................................... 25
Meniul Management (Administrare) ................................................................................... 27
Meniul Initial Setup (Configurare iniţială) ........................................................................... 28

Networking and I/O (Reţea şi intrări/ieşiri) ........................................................ 28
Fax Setup (Configurare fax) .............................................................................. 36
E-mail Setup (Configurare e-mail) ..................................................................... 38
Meniul Send Setup (Configurare trimitere) ........................................................ 39

Meniul Device Behavior (Comportament echipament) ...................................................... 39
Meniul Print Quality (Calitate tipărire) ................................................................................ 45
Meniul Troubleshooting (Depanare) .................................................................................. 47
Meniul Resets (Resetări) ................................................................................................... 50
Meniul Service ................................................................................................................... 51

3 Configurare I/O

Configuraţia USB ................................................................................................................................ 54
Configurarea reţelei ............................................................................................................................ 55

Configurarea parametrilor TCP/IPv4 ................................................................................. 55

Setarea unei adrese IP ..................................................................................... 55
Setarea măştii de subreţea ............................................................................... 56
Setarea gateway-ului implicit ............................................................................ 56

Configurarea parametrilor TCP/IPv6 ................................................................................. 57
Dezactivarea protocoalelor de reţea (opţional) .................................................................. 57

Dezactivarea protocolului IPX/SPX ................................................................... 57
Dezactivarea protocolului AppleTalk ................................................................. 58
Dezactivarea protocolului DLC/LLC .................................................................. 58

Servere de imprimare HP Jetdirect EIO ............................................................................ 58

4 Suporturi de tipărire şi tăvi

Recomandări generale pentru suporturi de tipărire ............................................................................ 60

Tipuri de hârtie de evitat .................................................................................................... 60
Tipuri de hârtie care pot deteriora imprimanta ................................................................... 60
Specificaţii generale legate de suporturile de tipărire ........................................................ 61

Specificaţii pentru suporturile de tipărire speciale .............................................................................. 62

Selectarea modului corect al cuptorului ............................................................................. 64

Alegerea suportului de tipărire ........................................................................................................... 66

Identificarea automată a dimensiunii ................................................................................. 66
Greutăţi şi dimensiuni de suporturi de tipărire acceptate ................................................... 66

Condiţiile de mediu pentru tipărire şi depozitarea hârtiei ................................................................... 70
Încărcarea suporturilor de tipărire în tăvile de alimentare. ................................................................. 71

Încărcarea tăvii 1 (tava multifuncţională) ........................................................................... 71
Personalizarea funcţionării tăvii 1 ...................................................................................... 73
Încărcarea tăvilor 2 şi 3 (şi a tăvilor opţionale 4, 5 şi 6) ................................................... 73
Încărcarea suporturilor de tipărire speciale ........................................................................ 74

Încărcarea documentelor pentru trimitere prin fax, copiere şi scanare .............................................. 76

Încărcarea unui document pe sticla scannerului ................................................................ 76
Încărcarea alimentatorului automat pentru documente (ADF) ........................................... 78

iv

ROWW

background image

Tipărirea pe suporturi de tipărire rotite .............................................................................................. 80
Tipărirea imaginilor pe toată pagina .................................................................................................. 82
Tipărirea pe suporturi de tipărire cu dimensiuni personalizate .......................................................... 83

Recomandări pentru tipărirea pe hârtie de dimensiune personalizată .............................. 83
Setarea dimensiunilor de hârtie personalizată ................................................................... 83
Încărcarea suporturilor de tipărire de dimensiune personalizată în tava 1 ........................ 83
Încărcarea suporturilor de tipărire de dimensiune personalizată în tăvile 2 şi 3 (şi tăvile
opţionale 4, 5 şi 6) ............................................................................................................. 84

Controlul lucrărilor de imprimare ........................................................................................................ 86

5 Funcţiile echipamentului

Utilizarea capsatorului ........................................................................................................................ 88

Alimentarea cu capse ........................................................................................................ 88
Capsarea suporturilor de tipărire ....................................................................................... 90

Utilizarea funcţiilor de stocare a operaţiilor ........................................................................................ 92

Obţinerea accesului la facilitatea de stocare a operaţiilor ................................................. 92
Utilizarea funcţiei de reţinere până la corectură ................................................................ 92

Crearea unei operaţii reţinute până la corectură ............................................... 93
Tipărirea exemplarelor rămase şi a unei operaţii de reţinere până la
corectură ........................................................................................................... 93
Ştergerea unei operaţii de reţinere până la corectură ....................................... 93

Utilizarea funcţiei Private job (Operaţie privată) ................................................................ 93

Crearea unei operaţii private ............................................................................. 94
Tipărirea unei operaţii private ............................................................................ 94
Ştergerea unei operaţii private .......................................................................... 94

Utilizarea funcţiei QuickCopy (Copiere rapidă) .................................................................. 94

Crearea unei operaţii de copiere rapidă ............................................................ 95
Tipărirea de exemplare suplimentare dintr-o operaţie de copiere rapidă .......... 95
Ştergerea unei operaţii de copiere rapidă ......................................................... 95

Utilizarea funcţiei Stored job (Operaţie stocată) ................................................................ 96

Crearea unei operaţii de copiere stocate .......................................................... 96
Crearea unei operaţii de tipărire stocate ........................................................... 96
Tipărirea unei operaţii stocate ........................................................................... 96
Ştergerea unei operaţii stocate ......................................................................... 97

6 Operaţii de tipărire

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Windows ....................................................... 100

Crearea şi utilizarea setărilor rapide ................................................................................ 100
Utilizarea filigranelor ........................................................................................................ 101
Redimensionarea documentelor ...................................................................................... 101
Setarea unei dimensiuni de hârtie personalizate din driverul imprimantei ....................... 102
Utilizarea unui tip de hârtie diferit pentru tipărirea coperţilor ........................................... 102
Tipărirea primei pagini goale ........................................................................................... 102
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ................................................. 103
Tipărirea pe ambele feţe ale hârtiei ................................................................................. 103

Utilizarea tipăririi duplex automate .................................................................. 104
Tipărirea manuală pe ambele feţe .................................................................. 104
Opţiuni de machetare pentru tipărirea pe ambele feţe .................................... 105

Utilizarea filei Services (Servicii) ...................................................................................... 105

Utilizarea funcţiilor din driverul de imprimantă pentru Macintosh ..................................................... 106

ROWW

v

background image

Crearea şi utilizarea presetărilor ...................................................................................... 106
Tipărirea unei coperţi ....................................................................................................... 106
Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie ................................................. 107
Tipărirea pe ambele feţe .................................................................................................. 107

Anularea unei operaţii de tipărire ..................................................................................................... 109

Oprirea operaţiei de tipărire curente de la panoul de control ........................................... 109
Oprirea operaţiei de tipărire curente din programul software .......................................... 109

7 Copierea

Utilizarea ecranului de copiere ......................................................................................................... 112
Setarea opţiunilor implicite de copiere ............................................................................................. 113
Instrucţiuni de bază pentru copiere .................................................................................................. 114

Copierea de pe geamul suport al scanerului ................................................................... 114
Copierea din alimentatorul de documente ....................................................................... 114

Ajustarea setărilor pentru copiere .................................................................................................... 115
Modificarea setărilor de colaţionare a copiilor .................................................................................. 117
Copierea documentelor faţă-verso ................................................................................................... 118

Copierea manuală a documentelor faţă-verso ................................................................. 118
Copierea automată a documentelor faţă-verso (numai la modele cu imprimare faţă-
verso) ............................................................................................................................... 118

Copierea originalelor de dimensiuni mixte ....................................................................................... 120
Copierea fotografiilor şi cărţilor ......................................................................................................... 121
Combinarea lucrărilor de copiere prin utilizarea caracteristicii Job Build (Generare lucrare) ........... 122
Revocarea unei lucrări de copiere .................................................................................................... 123

8 Scanarea şi trimiterea de e-mailuri

Configurarea setărilor de e-mail ....................................................................................................... 126

Protocoale acceptate ....................................................................................................... 126
Configurarea setărilor serverului de e-mail ...................................................................... 126
Căutarea porţilor .............................................................................................................. 127

Căutarea porţii SMTP de la panoul de control al echipamentului ................... 127
Căutarea porţii SMTP în clientul de e-mail ...................................................... 127

Folosirea ecranului Send E-mail (Trimitere e-mail) .......................................................................... 129
Utilizarea funcţiilor de e-mail elementare ......................................................................................... 130

Încărcarea documentelor ................................................................................................. 130
Trimiterea documentelor .................................................................................................. 130

Trimiterea unui document ............................................................................... 130
Utilizarea funcţiei de completare automată ..................................................... 131

Utilizarea agendei de adrese ............................................................................................................ 132

Crearea unei liste de destinatari ...................................................................................... 132
Utilizarea agendei de adrese locale ................................................................................. 132

Adăugarea adreselor de e-mail în agenda de adrese locală .......................... 133
Ştergerea adreselor de e-mail din agenda de adrese locală .......................... 133

Schimbarea setărilor de e-mail pentru operaţia curentă .................................................................. 134
Scanarea şi trimiterea într-un folder ................................................................................................. 135
Scanarea şi trimiterea către o destinaţie din fluxul de lucru ............................................................. 136

9 Faxul

Faxul analogic .................................................................................................................................. 138

vi

ROWW

background image

Instalarea accesoriului fax ............................................................................................... 138
Conectarea accesoriului tip fax la o linie telefonică ......................................................... 141
Configurarea şi utilizarea caracteristicilor de fax ............................................................. 142

Fax digital ......................................................................................................................................... 143

10 Administrarea şi întreţinerea echipamentului

Utilizarea paginilor informative ......................................................................................................... 146
Configurarea alertelor prin e-mail ..................................................................................................... 148
Utilizarea Software HP Easy Printer Care ........................................................................................ 149

Deschideţi Software HP Easy Printer Care ..................................................................... 149
Secţiunile Software HP Easy Printer Care ....................................................................... 149

Utilizarea serverului Web încorporat ................................................................................................ 151

Deschideţi serverul Web încorporat cu ajutorul unei conexiuni de reţea. ........................ 151
Secţiuni referitoare la serverul Web încorporat ............................................................... 152

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ....................................................................................... 154
Utilizarea programului HP Printer Utility pentru Macintosh .............................................................. 155

Deschiderea aplicaţiei HP Printer Utility .......................................................................... 155
Caracteristicile utilitarului HP Printer Utility ...................................................................... 155

Administrarea consumabilelor .......................................................................................................... 157

Durata de viaţă a consumabilelor .................................................................................... 157
Intervale aproximative de înlocuire a cartuşului de tipărire .............................................. 157
Manevrarea cartuşului de tipărire .................................................................................... 157

Depozitarea cartuşelor de tipărire ................................................................... 157
Utilizarea cartuşelor de tipărire HP originale ................................................... 157
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP .................................... 158
Autentificarea cartuşelor de tipărire ................................................................ 158
Linia directă şi site-ul Web HP pentru fraudă .................................................. 158

Înlocuirea consumabilelor şi a componentelor ................................................................................. 159

Indicaţii de înlocuire a consumabilelor ............................................................................. 159
Înlocuirea cartuşului de tipărire ........................................................................................ 159
Efectuarea întreţinerii preventive ..................................................................................... 161

Întreţinerea preventivă pentru motorul de tipărire .......................................... 161
Kitul de întreţinere ADF ................................................................................... 162

Curăţarea echipamentului ................................................................................................................ 163

Curăţarea exteriorului ...................................................................................................... 163
Curăţarea sticlei scannerului ........................................................................................... 163
Curăţarea suprafeţei interioare a capacului scannerului ................................................. 164
Curăţarea alimentatorului ADF ........................................................................................ 165
Curăţarea traseului hârtiei ............................................................................................... 166

Calibrarea scannerului ..................................................................................................................... 167

11 Rezolvarea problemelor

Listă de verificare pentru rezolvarea problemelor ............................................................................ 170

Factori care afectează performanţele .............................................................................. 170

Diagramă de rezolvare a problemelor .............................................................................................. 171
Rezolvarea problemelor generale de tipărire ................................................................................... 177
Tipurile de mesaje de pe panoul de control ..................................................................................... 180
Mesajele afişate pe panoul de control .............................................................................................. 181
Cauze frecvente ale blocajelor ......................................................................................................... 191
Locaţii ale blocajelor ......................................................................................................................... 192

ROWW

vii

background image

Recuperarea după un blocaj ............................................................................................................ 194
Eliminarea blocajelor ........................................................................................................................ 195

Eliminarea blocajelor alimentatorului automat cu documente (ADF) ............................... 195
Eliminarea blocajelor capsatorului/stivuitorului ................................................................ 198
Eliminarea blocajelor de pe traseul de ieşire ................................................................... 200
Îndepărtarea blocajelor din duplexorul opţional ............................................................... 202
Îndepărtarea blocajelor din zona cartuşului de tipărire .................................................... 203
Eliminarea blocajelor din zona tăvilor de alimentare ....................................................... 205

Eliminarea blocajelor din zona de alimentare a tăvii 1 .................................... 205
Eliminarea blocajelor din zona de alimentare a tăvilor 2 şi 3 .......................... 205
Îndepărtarea blocajelor din zona de alimentare a tăvilor opţionale ................. 207

Rezolvarea blocajelor repetate ........................................................................................ 208

Îndepărtarea capselor blocate .......................................................................................................... 210
Rezolvarea problemelor legate de calitatea tipăririi ......................................................................... 213

Problemele de calitate asociate cu suporturile de tipărire ............................................... 213
Probleme de calitate asociate cu condiţiile de mediu ...................................................... 213
Problemele de calitate asociate cu blocările .................................................................... 213
Exemple de defecte de imagine ...................................................................................... 213
Contrast prea mic (în anumite zone ale paginii) ............................................................. 215
Contrast prea mic (pe toată pagina) ............................................................................... 216
Puncte de toner .............................................................................................................. 216
Urme neregulate de toner ............................................................................................... 217
Linii ................................................................................................................................. 217
Fundal gri ........................................................................................................................ 217
Toner întins ..................................................................................................................... 218
Toner nefixat ................................................................................................................... 218
Defecte repetate ............................................................................................................. 219
Imagini repetitive .............................................................................................................. 219
Caractere corupte ........................................................................................................... 219
Pagini deformate .............................................................................................................. 220
Ondulare sau curbare ..................................................................................................... 220
Şifonare sau încreţire ...................................................................................................... 221
Linii verticale albe ........................................................................................................... 221
Urme „de cauciucuri” ...................................................................................................... 221
Pete albe pe fond negru ................................................................................................. 222
Linii neregulate ............................................................................................................... 222
Tipărire neclară ............................................................................................................... 223
Repetarea aleatoare a unei imagini ................................................................................ 223

Rezolvarea problemelor de tipărire în reţea ..................................................................................... 225
Rezolvarea problemelor legate de fax .............................................................................................. 226

Rezolvarea problemelor de trimitere ................................................................................ 226
Rezolvarea problemelor de primire .................................................................................. 227

Rezolvarea problemelor de copiere ................................................................................................. 229

Prevenirea problemelor la copiere ................................................................................... 229
Probleme de imagine ....................................................................................................... 229
Probleme referitoare la manevrarea hârtiei ..................................................................... 230
Probleme de performanţă ................................................................................................ 232

Rezolvarea problemelor legate de e-mail ......................................................................................... 233

Validarea adresei porţii SMTP ......................................................................................... 233
Validarea adresei porţii LDAP .......................................................................................... 233

viii

ROWW

background image

Rezolvarea problemelor obişnuite din Windows ............................................................................. 234
Rezolvarea problemelor frecvente apărute la calculatoarele Macintosh .......................................... 235
Rezolvarea problemelor apărute pe calculatoarele cu sistem de operare Linux .............................. 238
Rezolvarea problemelor PostScript .................................................................................................. 239

Probleme generice ........................................................................................................... 239

Anexă A Consumabile şi accesorii

Comandarea componentelor, accesoriilor şi consumabilelor ........................................................... 242

Comandă directă de la HP ............................................................................................... 242
Comandare prin furnizori de service sau de asistenţă ..................................................... 242
Comandare directă prin serverul Web încorporat (pentru imprimante conectate la o
reţea) ............................................................................................................................... 242
Comandare directă prin intermediul software-ului HP Easy Printer Care ........................ 242

Numerele de identificare ale componentelor .................................................................................... 243

Accesorii .......................................................................................................................... 243
Kituri de consumabile şi întreţinere .................................................................................. 243
Memorie ........................................................................................................................... 243
Cabluri şi interfeţe ............................................................................................................ 244
Suporturi de tipărire ......................................................................................................... 244

Anexă B Service şi asistenţă

Declaraţia de garanţie limitată a Hewlett-Packard ........................................................................... 247
Serviciul de garanţie pentru reparaţii efectuate de client ................................................................. 249
Certificat de garanţie limitată cartuş de tipărire ................................................................................ 250
Asistenţa pentru clienţi HP ............................................................................................................... 251

Servicii online ................................................................................................................... 251
Asistenţă prin telefon ....................................................................................................... 251
Utilitarele software, driverele şi informaţiile în format electronic ...................................... 251
Comandarea de accesorii şi consumabile direct de la HP .............................................. 251
Informaţi de service HP ................................................................................................... 251
Acordurile de service HP ................................................................................................. 251
Software HP Easy Printer Care ....................................................................................... 252
Asistenţă HP şi informaţii pentru calculatoarele Macintosh ............................................. 252

Acorduri de întreţinere HP ................................................................................................................ 253

Acorduri de service la sediul clientului ............................................................................. 253

Service la sediul clientului în următoarea zi .................................................... 253
Service săptămânal (de volum) la sediul clientului ......................................... 253

Reambalarea dispozitivului .............................................................................................. 253
Garanţie extinsă ............................................................................................................... 254

Anexă C Specificaţii

Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 256
Specificaţii privind alimentarea cu curent electric ............................................................................. 257
Emisii acustice .................................................................................................................................. 258
Mediul de operare ............................................................................................................................ 259

Anexă D Informaţii despre norme

Reglementări FCC ............................................................................................................................ 262
Programul de protecţie a mediului .................................................................................................... 263

ROWW

ix

background image

Protecţia mediului ............................................................................................................ 263
Generarea de ozon .......................................................................................................... 263
Consumul de energie ....................................................................................................... 263
Consumul de toner .......................................................................................................... 263
Utilizarea hârtiei ............................................................................................................... 263
Materiale plastice ............................................................................................................. 263
Consumabile pentru tipărire HP LaserJet ........................................................................ 263
Programul HP de returnare şi reciclare a consumabilelor de tipărire .............................. 264
Hârtia ............................................................................................................................... 264
Restricţii pentru materiale ................................................................................................ 264
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din Uniunea
Europeană ....................................................................................................................... 265
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ..................................................... 265
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 266

Declaraţia Telecom .......................................................................................................................... 267
Declaraţie de conformitate ............................................................................................................... 268
Instrucţiuni de siguranţă ................................................................................................................... 269

Siguranţă laser ................................................................................................................. 269
Reglementări DOC (Canada) .......................................................................................... 269
Declaraţie VCCI (Japonia) ............................................................................................... 269
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ............................................................ 269
Declaraţie EMI (Coreea) .................................................................................................. 269
Declaraţie EMI (Taiwan) .................................................................................................. 270
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ................................................................................... 270

Anexă E Lucrul cu cardurile de memorie şi cu cele pentru serverul de tipărire

Prezentare generală ......................................................................................................................... 272
Instalarea memoriei în imprimantă ................................................................................................... 273

Pentru instala memorie în imprimantă ............................................................................. 273

Verificarea instalării modulului DIMM ............................................................................................... 277
Economisirea resurselor (resurse permanente) .............................................................................. 278
Activarea memoriei pentru Windows ................................................................................................ 279
Utilizarea cardurilor pentru servere de tipărire HP Jetdirect ............................................................. 280

Instalarea unui card pentru servere de tipărire HP Jetdirect ........................................... 280
Demontarea cardului pentru servere de tipărire HP Jetdirect .......................................... 281

Glosar ............................................................................................................................................................... 283

Index ................................................................................................................................................................. 285

x

ROWW

background image

1