HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Wsparcie techniczne dla produktu

background image

Wsparcie techniczne dla produktu

Łącze Wsparcie techniczne dla produktu zapewnia dostęp do strony internetowej zawierającej
kompleksowe menu zasobów pomocy technicznej przydatnych w zastosowaniach firmowych. Strona
pozwala na przeprowadzenie takich zadań jak:

Odszukiwanie produktów HP w jednym miejscu: komputerów, stacji roboczych, serwerów,
urządzeń pamięci masowej, drukarek, skanerów, urządzeń fotografii cyfrowej oraz urządzeń
przenośnych.

Uzyskiwanie wsparcia technicznego. Rozwiązanie problemu, odnalezienie informacji dotyczącej
instalacji i konfiguracji produktu; wykrywanie i korzystanie z produktu, konserwacja produktu,
aktualizacja i migracja oprogramowania i sterowników produktu oraz utylizacja i prawidłowe
pozbywanie się produktów.

Uzyskiwanie dostępu do zasobów pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów,
takich jak najczęściej zadawane pytania, dokumentacja użytkownika, funkcje i dane techniczne, a
także informacje dotyczące zgodności produktów.

Współpraca z firmą HP i z innymi użytkownikami poprzez grupy dyskusyjne, wsparcie telefoniczne
i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Korzystanie z nawigacji w oparciu o poszczególne zadania w celu określenia żądanego zakresu
zadań i szybkiego odnalezienia odpowiednich tematów i narzędzi.

Dodatkowo można tam znaleźć następujące funkcje: aktualne tematy, centrum subskrypcji, promocje
produktów i inne zapowiedzi, a także możliwości szkoleń i kursów.

92

Rozdział 6 Wykorzystywanie obszaru Inne łącza

PLWW