HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Mój serwis i Mój kontrakt serwisowy

background image

Mój serwis i Mój kontrakt serwisowy

Łącza Mój serwis i Mój kontrakt serwisowy są wyświetlane pod warunkiem, że zostały utworzone (i
odpowiednio nazwane) przez pracowników obsługi serwisowej na ekranie Inne łącza karty
Ustawienia. Kliknięcie tego łącza pozwala na wyświetlenie informacji dotyczących obsługi serwisowej
i kontraktu serwisowego. Informacja, o maksymalnej długości 50 znaków, jest przechowywana w
pamięci stałej produktu.

PLWW

Mój serwis i Mój kontrakt serwisowy

93

background image

94

Rozdział 6 Wykorzystywanie obszaru Inne łącza

PLWW