HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Stan materiałów eksploatacyjnych

background image

Stan materiałów eksploatacyjnych

Ekran Stan materiałów eksploatacyjnych zawiera szczegółowe informacje dotyczące materiałów
eksploatacyjnych wraz z numerami katalogowymi oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP.
(Informacje o numerach katalogowych są przydatne podczas zamawiania materiałów
eksploatacyjnych). Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 2-3

Ekran Stan materiałów eksploatacyjnych

Tabela 2-3

Stan materiałów eksploatacyjnych

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym

serwerze internetowym HP

.

2

Zakup materiały
eksploatacyjne, łącze

Ta funkcja pozwala na połączenie ze stroną internetową ułatwiającą
zamawianie materiałów eksploatacyjnych u danego sprzedawcy.

3

Informacje na temat kasety
drukującej

Wyświetla (jeśli funkcja jest dostępna) pozostały czas eksploatacji i
szacunkową liczbę stron do wyczerpania się materiału eksploatacyjnego,
łączną liczbę stron wydrukowanych z wykorzystaniem danego materiału
eksploatacyjnego, numer seryjny i numer katalogowy HP materiału
eksploatacyjnego, a także informację o tym, czy zasoby danego materiału
eksploatacyjnego są na wyczerpaniu.

Jeśli na panelu sterowania urządzenia została włączona opcja Ignoruj,
gdy brak
, po wyczerpaniu się materiału eksploatacyjnego zostanie
wyświetlony komunikat oznaczający, że dla używanej kasety włączono
opcję ignorowania stanu.

PLWW

Stan materiałów eksploatacyjnych

17

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

Uwaga

W przypadku korzystania z materiałów innych

producentów informacje dotyczące urządzenia mogą nie być
dostępne. Oprócz tego na ekranie pojawi się komunikat
ostrzegawczy informujący o ryzyku związanym z korzystaniem z
materiałów eksploatacyjnych innych producentów. Żadne dalsze
informacje dotyczące stanu materiału eksploatacyjnego nie będą
dostępne.

4

Informacje na temat
materiałów o wydłużonym
okresie eksploatacji

Wyświetla (jeśli dostępne) pozostały czas eksploatacji i szacunkową liczbę
stron do wyczerpania się materiału eksploatacyjnego.

Uwaga

W tym obszarze są wyświetlane także informacje

dotyczące stanu kasety zszywacza (tylko w przypadku produktów
HP LaserJet M5025mfp i HP LaserJet M5035mfp).

Tabela 2-3

Stan materiałów eksploatacyjnych (ciąg dalszy)

18

Rozdział 2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje Wbudowany serwer
internetowy HP

PLWW