HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Panel sterowania

background image

Panel sterowania

Ekran Panel sterowania przedstawia widok wyświetlacza panelu sterowania urządzenia. Ponieważ
widok ten określa stan produktu, jest on pomocny przy rozwiązywaniu problemów związanych z
urządzeniem.

Uwaga

Wygląd ekranu może różnić się w zależności od urządzenia.

Rysunek 2-7

Ekran Panel sterowania

24

Rozdział 2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje Wbudowany serwer
internetowy HP

PLWW