HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Dziennik zdarzeń

background image

Dziennik zdarzeń

Ekran Dziennik zdarzeń wyświetla ostatnie zdarzenia dotyczące produktu, takie jak zacięcia papieru,
błędy serwisowe i inne błędy drukarki. Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego
ekranu.

Rysunek 2-4

Ekran Dziennik zdarzeń

Tabela 2-4

Dziennik zdarzeń

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Numer

Wyświetla listę błędów w kolejności wystąpienia. Najnowszy błąd ma
najwyższy numer.

3

Data i godzina

Wyświetla datę i godzinę poszczególnych zdarzeń dziennika.

4

Cykle napędu

Wyświetla liczbę cykli napędu zakończonych przez produkt w momencie
wystąpienia błędu. Produkt kończy jeden cykl napędu dla każdego wydruku
lub kopii strony formatu Letter/A4.

5

Aktualna liczba cykli napędu Wyświetla liczbę cykli napędu zakończonych przez produkt do danego

momentu.

6

Zdarzenie

Wyświetla wewnętrzny kod poszczególnych zdarzeń.

7

Opis lub język

Wyświetla krótki opis niektórych zdarzeń.

8

Łącze Wsparcie techniczne
dla produktu

Zapewnia dostęp do strony internetowej firmy HP zawierającej informacje
ułatwiające rozwiązywanie problemów związanych z danym urządzeniem.

PLWW

Dziennik zdarzeń

19