HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Drukuj

background image

Drukuj

Uwaga

Ekran Drukowanie (oraz menu Drukowanie po lewej stronie) jest widoczny pod

warunkiem, że zostało włączone jego wyświetlanie na ekranie Zabezpieczenia na karcie
Ustawienia. Jeśli ze względów bezpieczeństwa ekran Drukowanie nie powinien być
wyświetlany, należy wyłączyć tę opcję, korzystając z ekranu Zabezpieczenia. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz

Bezpieczeństwo

.

Ekran Drukowanie służy do drukowania plików gotowych do druku oraz do zdalnej aktualizacji
oprogramowania sprzętowego produktu.

Ekran Drukowanie pozwala na jednoczesne drukowanie jednego pliku za pomocą produktu
obsługującego Wbudowany serwer internetowy HP. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla
użytkowników zdalnych, ponieważ nie wymaga instalacji sterownika drukarki danego produktu oraz
umożliwia drukowanie z każdego miejsca w dowolnym czasie.

Drukować można pliki gotowe do druku, np. dokumenty wygenerowane z wykorzystaniem opcji
sterownika „drukuj do pliku”. Tego typu pliki zwykle mają rozszerzenia takie jak.PS (postscript), .PDF
(Adobe Portable Document Format) lub .PRN (Windows print-ready File).

Ekran Drukowanie służy także do zdalnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu. Ta
funkcja jest szczególnie przydatna, ponieważ nie wymaga instalacji dodatkowego programu w celu
aktualizacji oprogramowania sprzętowego produktu. Kiedy pliki aktualizacyjne oprogramowania
sprzętowego są dostępne dla danego produktu, można je pobrać ze strony wsparcia technicznego
produktu:

www.hp.com/go/LJM3027mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM3035mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM4345mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM5025mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM5035mfp_firmware

Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 2-8

Ekran Drukowanie

PLWW

Drukuj

25

background image

Tabela 2-6

Strona drukowania

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP –
karty i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Stan urządzenia

Wyświetla stan urządzenia (te same informacje, które można znaleźć na ekranie
Status urządzenia i na wyświetlaczu panelu sterowania).

3

Wybierz plik

Pozwala wydrukować plik umieszczony na komputerze (także przenośnym) lub
sieciowym serwerze plików.