HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Edycja i wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego folderu

background image

Edycja i wyświetlenie wstępnie zdefiniowanego folderu

Aby edytować lub wyświetlić wstępnie zdefiniowany folder, wykonaj poniższe czynności.

1.

Kliknij i wybierz folder z listy wstępnie zdefiniowanych folderów.

2.

Kliknij przycisk Edytuj, co spowoduje wyświetlenie nowej strony pozwalającej na wyświetlenie i
zmianę ustawień wstępnie zdefiniowanego folderu. Następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do
poprzedniej strony z zastosowaniem zmian, lub Anuluj, aby odrzucić zmiany.