HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Dodawanie wstępnie zdefiniowanego folderu

background image

Dodawanie wstępnie zdefiniowanego folderu

Aby dodać wstępnie zdefiniowany folder do listy, wykonaj poniższe czynności.

1.

Kliknij przycisk Dodaj... Pozwoli to na ustawienie i przetestowanie folderu docelowego, który
później będzie wybrany przez użytkownika z poziomu urządzenia. Po kliknięciu przycisku Dodaj
zostaną wyświetlone kolejno dwie strony pozwalające na wybór typu miejsca docelowego, a
następnie na ustawienie wstępnie zdefiniowanego folderu. Dokonaj odpowiednich ustawień na obu
stronach, a następnie kliknij przycisk OK.

2.

Po dodaniu i skonfigurowaniu wstępnie zdefiniowanego folderu i kliknięciu przycisku OK zostanie
ponownie wyświetlona ta strona. Nowy wstępnie zdefiniowany folder zostanie dodany do listy
wstępnie zdefiniowanych folderów. Na liście są wyświetlane nazwy zastępcze poszczególnych
folderów.

Tabela 4-6

Ustawienia wysyłania do folderu (ciąg dalszy)

PLWW

Wysyłanie do folderu

69