HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Preferencje

background image

Preferencje

Ekran Ustawienia preferencji służy do konfiguracji ogólnych ustawień funkcji dystrybucji cyfrowej.
Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 4-15

Ekran Ustawienia preferencji

Tabela 4-11

Ustawienia preferencji

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty
i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Pomoc

Kliknięcie powoduje otwarcie pliku pomocy zawierającego informacje dotyczące
ekranów karty Dystrybucja cyfrowa.

3

Format dokumentu

Pozwala wybrać domyślny rozmiar nośnika używanego podczas skanowania
dokumentu przez skaner urządzenia.

4

Typ dokumentu

Pozwala wybrać domyślny typ nośnika używanego podczas skanowania
dokumentu przez procesor obrazowy urządzenia.

Tekst

Grafika

Mieszany

5

Dokument dwustronny Zaznaczenie tego pola wyboru pozwala skanować obie strony dokumentu.

6

Automatyczne
przywracanie ustawień
domyślnych

Pozwala ustawić czas przywracania wszystkich ustawień dystrybucji cyfrowej
związanych z danym zadaniem do wartości domyślnych. Istnieje możliwość
przywrócenia ustawień bezpośrednio po operacji dystrybucji cyfrowej, na potrzeby
której ustawienia zostały zmienione przez użytkownika, lub też ustawienia
opóźnienia przywracania w zakresie od 10 do 300 sekund.

80

Rozdział 4 Ustawianie opcji dystrybucji cyfrowej

PLWW