HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego HP

background image

Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego HP

Aby uruchomić Wbudowany serwer internetowy HP, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga

Ekrany wyświetlane przez Wbudowany serwer internetowy HP nie będą dostępne za

zaporą firewall.

1.

Uruchom obsługiwaną przeglądarkę internetową.

2.

W polu Adres lub Przejdź wprowadź adres TCP/IP v4 lub v6, nazwę hosta lub skonfigurowaną
nazwę hosta przypisaną do urządzenia. Poniżej przedstawiono kilka przykładów.

Adres TCP/IPv4: http://192.168.1.1

Adres TCP/IPv6: http://[2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:1234]

Nazwa hosta: npiXXXX

Skonfigurowana nazwa hosta: http://www.[nazwa_serwera].com

Jeśli adres TCP/IP urządzenia nie jest znany, można go znaleźć, korzystając z menu panelu sterowania
lub drukując stronę konfiguracji. Odpowiednie instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika
dostarczonym wraz z urządzeniem.

PLWW

Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego HP

5