HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP

background image

Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP

Aby przemieszczać się pomiędzy ekranami Wbudowany serwer internetowy HP, kliknij jedną z kart (na
przykład Informacje lub Ustawienia), a następnie kliknij wybrane menu na pasku nawigacyjnym
znajdującym się po lewej stronie ekranu.

Poniższa ilustracja i tabela zawierają informacje dotyczące ekranów Wbudowany serwer internetowy
HP.

Uwaga

Wygląd ekranów Wbudowany serwer internetowy HP może być inny niż na ilustracjach

w zależności od funkcji urządzenia i ustawień dokonanych przez administratora IT.

Rysunek 1-2

Przykładowy ekran Wbudowany serwer internetowy HP

Tabela 1-1

Wbudowany serwer internetowy HP

Wywołanie

Funkcje
ekranu
Wbudowany
serwer
internetowy
HP

Opis

Więcej informacji

1

Nazwa i adres
TCP/IP
urządzenia

Wyświetla nazwę urządzenia i jego adres IP.

8

Rozdział 1 Przegląd

PLWW

background image

Wywołanie

Funkcje
ekranu
Wbudowany
serwer
internetowy
HP

Opis

Więcej informacji

2

Karty

Karta Informacje

Wyświetla informacje
dotyczące urządzenia.
Ekrany dostępne na tej
karcie nie pozwalają na
konfigurację urządzenia.

Zobacz

Wyświetlanie stanu urządzenia

na ekranach Informacje Wbudowany
serwer internetowy HP

.

Karta Ustawienia

Funkcje na tej karcie służą
do konfiguracji produktu.

Zobacz

Konfiguracja urządzenia z

ekranów Ustawienia

.

Karta Dystrybucja
cyfrowa

Pozycje na tej karcie służą
do konfiguracji funkcji
dystrybucji cyfrowej.

Uwaga

Jeśli

zainstalowano
oprogramowanie
dystrybucji
cyfrowej
(HP DSS), należy
skonfigurować
funkcje
dystrybucji
cyfrowej,
korzystając z
narzędzia
konfiguracyjnego
oprogramowania
dystrybucji
cyfrowej HP.

Zobacz

Ustawianie opcji dystrybucji

cyfrowej

.

Karta Praca w sieci

Wyświetla stan sieci i
umożliwia konfigurację
ustawień sieciowych.

Zobacz

Zarządzanie funkcjami sieci z

ekranów Praca w sieci

.

3

Pozycje menu

Różne na
poszczególnych
kartach

Kliknij kartę, aby
wyświetlić pozycje menu.

Tabela 1-1

Wbudowany serwer internetowy HP (ciąg dalszy)

PLWW

Nawigacja po wbudowanym serwerze internetowym HP

9

background image

Wywołanie

Funkcje
ekranu
Wbudowany
serwer
internetowy
HP

Opis

Więcej informacji

4

Inne łącza

hp instant support

Pozwala połączyć się z
zasobami internetowymi
ułatwiającymi
rozwiązywanie problemów
i opisującymi dodatkowe
usługi dostępne dla
posiadanego
produktu HP.

Zobacz

Wykorzystywanie obszaru

Inne łącza

.

Zobacz

hp instant support

.

Zobacz

Wsparcie techniczne dla

produktu

.

Zobacz

Mój serwis i Mój kontrakt

serwisowy

.

Zakup materiały
eksploatacyjne

Służy do zamawiania
przez Internet
oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych HP do
posiadanego urządzenia.

Wsparcie
techniczne dla
produktu

Pozwala uzyskać
dostępną na stronie
internetowej HP pomoc
dla danego urządzenia
ułatwiającą
rozwiązywanie
problemów.

5

Zaloguj/
Wyloguj

Różne dla różnych
użytkowników

Pozwala zalogować się
jako administrator IT lub
obsługa serwisowa.

Zobacz

Logowanie i wylogowywanie

.

6

Ekran

Różne dla
poszczególnych
pozycji menu

Kliknięcie pozycji menu
wyświetla odpowiedni
ekran.

Zobacz

Wyświetlanie stanu

urządzenia na ekranach Informacje
Wbudowany serwer internetowy
HP

.

Zobacz

Konfiguracja urządzenia z

ekranów Ustawienia

.

Zobacz

Zarządzanie funkcjami sieci

z ekranów Praca w sieci

.

Tabela 1-1

Wbudowany serwer internetowy HP (ciąg dalszy)

10

Rozdział 1 Przegląd

PLWW

background image

2