HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Funkcje

background image

Funkcje

Wbudowany serwer internetowy HP umożliwia przeglądanie stanu produktu i sieci oraz zarządzanie
funkcjami drukowania z komputera, bez konieczności korzystania z panelu sterowania urządzenia.
Wbudowany serwer internetowy HP pozwala na wykonywanie następujących zadań:

Wyświetlanie komunikatów panelu sterowania i informacji o stanie urządzenia.

Określenie pozostałego czasu eksploatacji poszczególnych materiałów eksploatacyjnych i
konfiguracja informacji wymaganych przy ich zamawianiu.

Uzyskanie dostępu do strony wsparcia technicznego dla produktu.

Uzyskanie dostępu do wsparcia dotyczącego ostatnich zdarzeń w urządzeniu.

Dodawanie (oraz dostosowanie do własnych wymagań) nawet pięciu dodatkowych łącz do innych
stron internetowych.

Wyświetlanie i zmiana konfiguracji produktu, na przykład konfiguracji podajników.

Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieciowej.

Wyświetlanie i wydruk stron informacyjnych, np. strony konfiguracji.

Otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail alarmów o zdarzeniach w urządzeniu, np. o
wyczerpywaniu się materiałów eksploatacyjnych. Konfiguracja do czterech różnych list miejsc
przeznaczenia dla każdego użytkownika (administratorów i serwisu). Każda z czterech list może
zawierać do 20 odbiorców.

Wybór języka, w jakim Wbudowany serwer internetowy HP będzie wyświetlał informacje na
poszczególnych ekranach.

Drukowanie za pomocą produktu HP bez potrzeby instalacji sterownika drukarki.

2

Rozdział 1 Przegląd

PLWW

background image

Oszczędzanie energii poprzez zdefiniowanie harmonogramów opóźnienia od ostatniej
wykonywanej czynności do przejścia produktu w tryb uśpienia.

Zdefiniowanie harmonogramów budzenia produktu w poszczególnych dniach, dzięki czemu
urządzenie zdąży uruchomić się i skalibrować przed rozpoczęciem normalnej pracy.

Okresowe wysyłanie konfiguracji urządzenia i informacji dotyczących zużycia materiałów
eksploatacyjnych do serwisu.