HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfiguracja poczty wychodzącej

background image

Konfiguracja poczty wychodzącej

W celu korzystania z funkcji Alarmy i Automatyczne wysyłanie należy skonfigurować ustawienia poczty
wychodzącej.

1.

W pierwszej kolejności należy zebrać poniższe informacje. (Informacje wymagane do
skonfigurowania poczty wychodzącej są zwykle dostarczane przez administratora sieci firmy lub
poczty elektronicznej).

Adres TCP/IP serwera pocztowego SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) w sieci.
Wbudowany serwer internetowy korzysta z adresu TCP/IP serwera SMTP w celu
przekazywania wiadomości e-mail na inne komputery.

Sufiks nazwy domeny e-mail używany w celu adresowania wiadomości e-mail w obrębie firmy.

2.

Zaznacz pole wyboru Włącz wychodzącą pocztę elektroniczną.

3.

W polu tekstowym Serwer SMTP wprowadź adres TCP/IP serwera SMTP.

4.

W polu tekstowym Nazwa domeny wprowadź nazwę domeny.

5.

Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.