HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Serwer poczty elektronicznej

background image

Serwer poczty elektronicznej

Ekran Serwer poczty elektronicznej służy do konfiguracji ustawień poczty wychodzącej. Ustawienia
na tym ekranie określają funkcje wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, w tym alarmów z urządzenia.
Poniższa ilustracja, tabela i procedury opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 3-2

Ekran Serwer poczty elektronicznej

Tabela 3-2

Serwer poczty elektronicznej

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer internetowy HP –
karty i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym

serwerze internetowym HP

.

2

Poczta wychodząca

Pozwala skonfigurować ustawienia poczty wychodzącej w celu
korzystania z funkcji Alarmy i Automatyczne wysyłanie. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz

Korzystanie z ekranu Alarmy

.

3

Zwrotny adres e-mail

To jest adres e-mail wyświetlany w alarmach wysyłanych z
urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Konfiguracja

zwrotnego adresu e-mail

30

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW