HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Korzystanie z pozycji menu na ekranie Konfiguruj urządzenie

background image

Korzystanie z pozycji menu na ekranie Konfiguruj urządzenie

Poniższa procedura została przedstawiona jedynie jako przykład. Podobne procedury są stosowane
podczas konfiguracji innych elementów menu.

Aby wydrukować stronę konfiguracji (przykładowa procedura), wykonaj poniższe czynności.

1.

Kliknij przycisk INFORMACJE.

2.

Zaznacz pole wyboru strony informacji, która ma zostać wyświetlona lub wydrukowana, a
następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga

Sterowniki drukarki oraz programy często zastępują ustawienia dokonane w menu

Drukowanie i Obsługa papieru. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku
użytkownika dostarczonym wraz z urządzeniem. Dokonane zmiany są widoczne na ekranie
Status urządzenia, Strona konfiguracji oraz w menu Obsługa papieru.

Tabela 3-1

Konfiguruj urządzenie (ciąg dalszy)

PLWW

Konfiguruj urządzenie

29