HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfiguruj urządzenie

background image

Konfiguruj urządzenie

Ekran Konfiguruj urządzenie umożliwia wydrukowanie stron informacji o urządzeniu i jego zdalnej
konfiguracji.

Pozycje menu na tym ekranie są podobne do pozycji dostępnych na panelu sterowania urządzenia.
Niektóre pozycje menu panelu sterowania nie są dostępne z poziomu Wbudowany serwer internetowy
HP. Więcej informacji dotyczących poszczególnych pozycji menu obsługiwanych przez dane
urządzenie można znaleźć w dostarczonej z nim dokumentacji.

Poniższa ilustracja, tabela i przykładowa procedura opisują sposób korzystania z tego ekranu.

Rysunek 3-1

Ekran Konfiguruj urządzenie

Tabela 3-1

Konfiguruj urządzenie

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP –
karty i pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Wybierz menu

Menu INFORMACJE

Pozwala wydrukować strony zawierające
szczegółowe informacje dotyczące urządzenia i jego
konfiguracji.

Menu FAKS

Pozwala konfigurować ustawienia faksu i wyświetlać
raporty zdarzeń faksu.

Menu OBSŁUGA PAPIERU

Pozwala określić rodzaj nośników załadowanych do
poszczególnych podajników.

Menu KONFIGURUJ
URZĄDZENIE

Pozwala skonfigurować zachowanie urządzenia. To
menu umożliwia między innymi określenie
konfiguracji urządzenia (np. jakość druku lub
docelowe pojemniki wyjściowe).

Menu DIAGNOSTYKA

Pozwala uzyskać informacje o urządzeniu przydatne
przy rozwiązywaniu problemów.

28

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

3

Znak plus (

)

Kliknięcie znaku plus obok menu, a także kliknięcie samego menu powoduje
wyświetlenie podmenu lub pozycji podrzędnych.

4

PAUZA

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wstrzymanie pracy urządzenia.