HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Godzina budzenia

background image

Godzina budzenia

Ekran Godzina budzenia jest używany przez administratorów IT w celu zdefiniowania codziennego
harmonogramu włączania urządzenia. Można na przykład ustawić godzinę włączania na 07:30, dzięki
czemu urządzenie zdąży uruchomić się i skalibrować przed godziną 08:00. Istnieje możliwość
ustawienia tylko jednej godziny włączania w ciągu dnia, jednak dla każdego dnia ta godzina może być
inna. Dodatkowo w celu zaoszczędzenia energii można ustawić opóźnienie uśpienia, dzięki czemu
urządzenie będzie wyłączane po ustalonym okresie bezczynności.

Rysunek 3-16

Ekran Godzina budzenia

Tabela 3-12

Godzina budzenia

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Godzina budzenia

Pozwala wybrać jeden lub więcej dni, dla których ma być zaprogramowane
budzenie, a następnie określić godzinę, o której urządzenie będzie włączane w
poszczególnych dniach.

3

Opóźnienie uśpienia

Pozwala określić czas bezczynności, po którym urządzenie przejdzie w tryb
uśpienia. W tym trybie urządzenie zużywa mniej energii.

56

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

4