HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Dodawanie łącza

background image

Dodawanie łącza

Aby dodać łącze, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

1.

W polu Dodaj łącze wprowadź adres URL oraz nazwę łącza, jaka ma być wyświetlana przez
Wbudowany serwer internetowy HP.

2.

Kliknij Dodaj łącze.