HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Edytuj inne odnośniki

background image

Edytuj inne odnośniki

Ekran Edytuj inne odnośniki pozwala na dodanie nawet pięciu własnych łącz do wybranych stron
internetowych (zobacz poniższa uwaga). Łącza dodane przez użytkownika są wyświetlane na ekranach
Wbudowany serwer internetowy HP w polu Inne łącza znajdującym się poniżej lewego paska
nawigacyjnego. Trzy łącza stałe (hp instant support, Zakup materiały eksploatacyjne i Wsparcie
techniczne dla produktu
) są już zdefiniowane. Poniższa ilustracja, tabela i procedury opisują sposób
korzystania z tego ekranu.

Rysunek 3-10

Ekran Edytuj inne odnośniki

Tabela 3-9

Edytuj inne odnośniki

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Dodaj łącze

Pozwala dodać łącze definiowane przez użytkownika.

3

Łącza definiowane
przez użytkownika

Wyświetla listę dodanych łącz definiowanych przez użytkownika. Ten obszar pozwala
także na usuwanie łącz.

48

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

4

Inne łącza

hp instant support

Pozwala połączyć się z zasobami internetowymi
ułatwiającymi rozwiązywanie określonych
problemów i określającymi dodatkowe usługi
dostępne dla posiadanego produktu. (Do
centrum obsługi klientów firmy HP są przesyłane
szczegółowe informacje, np. numer seryjny,
warunki wystąpienia błędu i status. Firma
Hewlett-Packard traktuje te informacje jako
poufne).

Zakup materiały
eksploatacyjne

Pozwala na połączenie ze stroną internetową
ułatwiającą zamawianie materiałów
eksploatacyjnych u danego sprzedawcy.

Wsparcie techniczne dla
produktu

Pozwala uzyskać dostęp ze strony internetowej
do pomocy obejmującej określony produkt.

Mój serwis

Pozwala na połączenie ze stroną główną obsługi
serwisowej. To łącze jest wyświetlane pod
warunkiem jego zdefiniowania przez
pracowników serwisu.

Mój kontrakt serwisowy

Pozwala na połączenie ze stroną internetową
zawierającą warunki i ograniczenia posiadanego
kontraktu serwisowego. To łącze jest
wyświetlane pod warunkiem jego zdefiniowania
przez pracowników serwisu.