HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ustawianie przesunięć czasowych

background image

Ustawianie przesunięć czasowych

Ekran Data i czas – ustawianie przesunięć czasowych pozwala na włączenie korekcji przesunięć
czasowych. Ekran został przedstawiony na poniższej ilustracji.

Rysunek 3-15

Ekran Data i czas - ustawianie przesunięć czasowych

Aby skonfigurować sieciowy serwer czasu na potrzeby korekcji przesunięć czasowych urządzenia,
wykonaj poniższe czynności.

54

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Uwaga

Ten proces pozwala na korekcję przesunięć czasowych zegara (opóźnienia lub

przyspieszenia), ale nie synchronizuje zegara z sieciowym serwerem czasu.

1.

Zaznacz pole wyboru Włącz opcję ustawiania przesunięć czasowych.

2.

W polu Adres sieciowego serwera czasu wprowadź adres TCP/IP zegara, który ma służyć do
korekcji przesunięć czasowych urządzenia.

Uwaga

Można także kliknąć przycisk Automatycznie znajdź serwer, który pozwala na

odnalezienie serwera czasu w sieci i automatyczne wypełnienie pola.

3.

W polu Port lokalny odbierający dane czasowe z serwera wprowadź odpowiedni numer portu.

4.

Kliknij przycisk OK.

Uwaga

Ten ekran służy wyłącznie do konfiguracji serwera czasu pozwalającego na korekcję

przesunięć czasowych, a nie do ustawiania samego zegara. Aby ustawić zegar, skorzystaj z
ekranu Data i godzina. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Data i godzina

.

PLWW

Data i godzina

55