HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Włączanie funkcji automatycznego wysyłania

background image

Włączanie funkcji automatycznego wysyłania

Aby włączyć funkcję automatycznego wysyłania, wykonaj poniższe czynności.

1.

Włącz funkcję wysyłania wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami opisanymi w niniejszym
rozdziale. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Serwer poczty elektronicznej

).

2.

Zaznacz pole wyboru Uruchom funkcję Automatyczne wysyłanie.

3.

Kliknij i wybierz opcję określającą częstotliwość wysyłania konfiguracji urządzenia oraz informacji
o stanie materiałów eksploatacyjnych pod wybrane adresy e-mail (zdefiniowane w następnej
czynności), a następnie wprowadź liczbę dni, tygodni, miesięcy lub wydrukowanych stron.

4.

Skonfiguruj do 20 miejsc docelowych zgodnie z formatem wyświetlanym na ekranie.

5.

Aby wysłać konfigurację urządzenia oraz informacje dotyczące stanu materiałów eksploatacyjnych
do firmy HP, zaznacz pole wyboru Wyślij do firmy HP.

6.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Tabela 3-5

Automatyczne wysyłanie (ciąg dalszy)

PLWW

Automatyczne wysyłanie

41