HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Alarmy

background image

Alarmy

Ekran Alarmy jest używany przez administratorów IT w celu konfiguracji wysyłania przez urządzenie
wiadomości e-mail z ostrzeżeniami dotyczącymi problemów i stanu urządzenia. Po odpowiednim
skonfigurowaniu tej funkcji są automatycznie wysyłane alarmy dotyczące materiałów eksploatacyjnych,
stanu ścieżki papieru i usług, a także alarmy informacyjne. Alarmy mogą być wysyłane pod wiele
adresów, a każdy adresat może odbierać tylko określone rodzaje alarmów. Na przykład asystent
administratora odpowiedzialny za zamawianie kaset drukujących i usuwanie zacięć może otrzymywać
ostrzeżenia o niskim poziomie tonera lub o wystąpieniu zacięcia papieru. Materiały o wydłużonym
okresie eksploatacji mogą zaś być obsługiwane przez serwis zewnętrzny, który będzie odbierał alarmy
o konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia, załadowaniu przedniego lub tylnego
zszywacza itp.

Uwaga

Istnieje możliwość utworzenia do czterech różnych list miejsc przeznaczenia, z których

każda może zawierać do 20 odbiorców.

Wybierając opcję Usuń komunikaty o stanie materiałów eksploatacyjnych z panelu sterowania
(dostępną na ekranie Alarmy – konfiguracja wyświetlanym po naciśnięciu przycisku Nowa lista
miejsc przeznaczenia
), można zablokować wyświetlanie na panelu sterowania komunikatów Mało
tonera
i Brak tonera. Wyświetlanie komunikatu na panelu sterowania można zablokować pod
warunkiem, że wcześniej zostało włączone odbieranie jednego lub obu tych alarmów.

Poniższa ilustracja, tabela i procedury opisują sposób korzystania z tego ekranu w celu edycji,
testowania i usuwania miejsc przeznaczenia i ich list.

Uwaga

Aby możliwe było wysyłanie alarmów, należy włączyć pocztę wychodzącą. Aby włączyć

pocztę wychodzącą, zobacz

Konfiguracja poczty wychodzącej

.

Rysunek 3-3

Ekran Alarmy

32

Rozdział 3 Konfiguracja urządzenia z ekranów Ustawienia

PLWW

background image

Tabela 3-3

Alarmy

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

Wbudowany serwer
internetowy HP – karty i
pozycje menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP

.

2

Podsumowanie listy miejsc
przeznaczenia

Przedstawia listę aktualnego wyboru miejsc przeznaczenia.

3

Edytuj

Kliknięcie tego przycisku pozwala zmienić miejsce przeznaczenia lub listę
miejsc przeznaczenia.

4

Testuj

Kliknięcie tego przycisku pozwala wysłać alarm testowy do miejsca
przeznaczenia lub listy miejsc przeznaczenia.

5

Usuń

Kliknięcie tego przycisku pozwala usunąć miejsce przeznaczenia lub listę
miejsc przeznaczenia.

6

Nowa lista miejsc
przeznaczenia

Kliknięcie tego przycisku pozwala definiować ustawienia nowej listy miejsc
przeznaczenia dla wysyłanych alarmów.