HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Logge på og logge av

background image

Logge på og logge av

HP EWS har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer.
Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til HP EWS: som en
vanlig bruker, som IT-administrator eller som tjenesteleverandør. Disse passordene kan tilpasses av
en IT-administrator eller en tjenesteleverandør.

På en passordbeskyttet HP EWS er bare kategorien Informasjon tilgjengelig for brukere som ikke
logger på med passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse
kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge på som IT-administrator eller tjenesteleverandør for å få
tilgang til de beskyttede kategoriene i HP EWS (Innstillinger, Digital Sending og Nettverk).

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se

Sikkerhet

. Hvis du er en tjenesteleverandør, se servicehåndboken for produktet.