HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Funksjoner

background image

Funksjoner

Du kan bruke HP EWS for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere utskriftsfunksjoner fra
datamaskinen i stedet for fra produktets kontrollpanel. Med HP EWS kan du utføre følgende oppgaver:

vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon

bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for
rekvisita

få tilgang til produktets side for teknisk støtte

få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene

legge til opptil fem ekstra koblinger eller tilpasse koblinger til andre Web-områder

vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner

vise og endre nettverkskonfigurasjonen

vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden

motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita
konfigurere fire ulike mållister for hver bruker (administratorer og service) med opptil 20 mottakere
på hver av de fire listene

velge språket du vil vise HP EWS-sidene på

skrive ut til et HP-produkt uten å måtte installere produktets skriverdriver

spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse, slik at produktet går inn i dvalemodus
etter en periode med inaktivitet

2

Kapittel 1 Oversikt

NOWW

background image

planlegge oppvåkningstidspunkter for hver dag, slik at produktet er ferdig med initialisering og
kalibrering når det skal brukes

sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til tjenesteleverandøren