HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Åpne HPs innebygde Web-server

background image

Åpne HPs innebygde Web-server

Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne HP EWS.

Merk

Du kan ikke vise HP EWS-sidene fra utenfor en brannmur.

1.

Åpne en støttet Web-leser.

2.

I feltet Adresse eller Gå til skriver du IPv4- eller IPv6TCP/IP-adressen, vertsnavnet eller det
konfigurerte vertsnavnet som er tilordnet produktet. Se følgende eksempler:

IPv4 TCP/IP-adresse: http://192.168.1.1

IPv6 TCP/IP-adresse: http://[2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:1234]

Vertsnavn: npiXXXX

Konfigurert vertsnavn: http://www.[din_server].com

Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen til produktet, finner du den ved å bruke kontrollpanelmenyen eller
skrive ut en konfigurasjonsside. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

NOWW

Åpne HPs innebygde Web-server

5