HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Oppvåkningstidspunkt

background image

Oppvåkningstidspunkt

IT-administratorer kan bruke Oppvåkningstidspunkt-siden til å planlegge produktets oppvåkning fra
dag til dag. Produktet kan for eksempel settes til å våkne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med
initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare én
oppvåkningsinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvåkningsinnstilling. I tillegg kan
dvaleforsinkelsen settes til å slå av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for å spare strøm.

Figur 3-16

Oppvåkningstidspunkt-side

Tabell 3-12

Oppvåkningstidspunkt

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer for
HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde Web-server

.

2

Oppvåkningstidspunkt

Velg én eller flere dager oppvåkningstidspunktet skal brukes, og angi klokkeslettet
produktet skal slås på hver dag.

3

Dvaleforsinkelse

Angi hvor lenge produktet skal være inaktivt før det går inn i dvalemodus. Når
produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi.

NOWW

Oppvåkningstidspunkt

55

background image

56

Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

NOWW

background image

4