HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurer enhet

background image

Konfigurer enhet

Du kan bruke Konfigurer enhet-siden for å skrive ut enhetsinformasjonssider og konfigurere enheten
eksternt.

Menyene på denne siden ligner menyene som er tilgjengelige på enhetens kontrollpanel. Noen av
enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HP EWS. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte
med enheten, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene enheten støtter.

Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 3-1

Konfigurer enhet-side

Tabell 3-1

Konfigurer enhet

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer
for HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde Web-server

.

2

Velg en meny

INFORMASJON-menyen

Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon
om enheten og konfigurasjonen.

FAKS-menyen

Konfigurer faksinnstillingene og få rapporter om
faksaktivitet.

PAPIRHÅNDTERING-
menyen

Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff.

KONFIGURER ENHET-
menyen

Konfigurer enheten for å påvirke enhetens oppførsel.
Du kan for eksempel konfigurere personlige
innstillinger fra denne menyen, for eksempel
innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer.

DIAGNOSTIKK-menyen

Få informasjon om enheten som du kan bruke til å
feilsøke problemer.

28

Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

NOWW

background image

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

3

Plusstegn (

)

Klikk på plusstegnet ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen, hvis du vil
vise undermenyene eller underoppføringene.

4

PAUSE

Merk av for dette alternativet for å stanse enheten midlertidig.