HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurere retur-e-postadressen

background image

Konfigurere retur-e-postadressen

Når du konfigurerer retur-e-postadressen på E-postserver-siden, konfigurerer du identiteten til
produktet. Hvis du for eksempel skriver hvem_som_helst i feltet Brukernavn og
ditt.firma.com i feltet Domenenavn, kommer all e-post som sendes ut av produktet, fra
hvem_som_helst@ditt.firma.com. I dette eksempelet er
hvem_som_helst@ditt.firma.com identiteten til produktet.

NOWW

E-postserver

31