HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Stilling av klokke

background image

Stilling av klokke

Bruk siden Dato og tid – stilling av klokke for å aktivere justering av klokken. Illustrasjonen nedenfor
viser siden.

Figur 3-15

Siden Dato og tid – stilling av klokke

Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil konfigurere en tidsserver for nettverk for å justere klokken
på produktet.

NOWW

Dato og tid

53

background image

Merk

Denne fremgangsmåten hindrer klokken i å sakke eller øke, men den synkroniserer

ikke klokken med klokken for tidsserveren for nettverk.

1.

Merk av for Aktiver Stilling av klokke.

2.

I feltet Adresse til tidsserver på Internett skriver du inn TCP/IP-adressen til klokken du vil bruke
for justering av klokke.

Merk

Alternativt kan du klikke på Finn server automatisk for å finne en tidsserver på

nettverket og fylle ut dette feltet automatisk.

3.

I feltet Lokal port for mottak av tid fra server skriver du nummeret på den riktige porten.

4.

Klikk på OK.

Merk

Bruk bare denne siden for å konfigurere tidsserveren for justering av klokke, ikke til å stille

klokken. For å stille klokken bruker du hovedsiden Dato og tid. Du finner mer informasjon under

Dato og tid

.

54

Kapittel 3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

NOWW