HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Fjerne en forhåndsdefinert mappe

background image

Fjerne en forhåndsdefinert mappe

Følg disse trinnene for å fjerne en forhåndsdefinert mappe fra enheten:

1.

Velg en mappe i listen Forhåndsdefinerte mapper ved å klikke på den.

2.

Klikk på Fjern..., og klikk på OK for å bekrefte. Det valgte mappemålet fjernes fra enheten.

3.

Gjenta fremgangsmåten over for å fjerne flere mapper, eller bruk knappen Fjern alle som beskrevet
nedenfor.