HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Avanserte adresseringsinnstillinger

background image

Avanserte adresseringsinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker Avanserte
adresseringsinnstillinger
-siden.

Tabell 4-7

Innstillinger for adressering (forts.)

NOWW

Adressering

73

background image

Figur 4-10

Avanserte adresseringsinnstillinger-side

Tabell 4-8

Avanserte adresseringsinnstillinger

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer for
HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde Web-server

.

2

Hjelp

Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i
kategorien Digital sending.

3

Avanserte søkealternativer

Velg de avanserte søkealternativene for LDAP-serveren. Følgende
innstillinger er tilgjengelige:

Maksimalt antall LDAP-adresser. Bruk denne kontrollen til å angi hvor
mange samsvarende e-postadresser som skal returneres ved et enkelt
søk. Jo lavere antall, desto raskere søk.

Maksimal søketid. Bruk denne kontrollen til å angi hvor lenge enheten
skal vente på at en LDAP-server skal svare. I miljøer der LDAP-serveren
er opptatt eller nettverket er tregt, bør denne tiden økes.

LDAP-filterbetingelse. Bruk denne kontrollen til å angi et valgfritt
LDAP-filter for å "filtrere ut" e-postadresser.

4

Finn oppføringer i
databasen

Velg om LDAP-søkealternativene skal inkludere oppføringer som begynner
med deler av navnet, eller alle oppføringer som inneholder deler av navnet
hvor som helst i oppføringens navn.

74

Kapittel 4 Angi alternativene for digital sending

NOWW