HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Oversikt

background image

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene til å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og
funksjonene på sidene som er tilgjengelige fra kategorien Nettverk, varierer etter modell og versjon for
HP Jetdirect-utskriftsserveren. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på
Nettverk. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på Nettverk-menyen for siden du vil vise.

Figur 5-1

Nettverksinnstillinger-side

Tabell 5-1

Nettverksinnstillinger

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

1

Kategorier og menyer
for HP EWS

Du finner mer informasjon under

Navigere i HPs innebygde Web-server

.

86

Kapittel 5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

NOWW

background image

Nummer

Område på siden

Informasjon eller funksjon som området gir

2

Velg språk

Velg språket for kategorien Nettverk. Listen over tilgjengelige språk i kategorien
Nettverk er ikke identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien
Innstillinger.

3

Hjelp

Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk.

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de
oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.

Slå utskriftsprotokoller på eller av.

Definere en støtterepresentant og støtte-URL-adresser.

Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og
nettverket. Dette passordet synkroniseres med passordet du angir på Sikkerhet-siden under
kategorien Innstillinger, så du kan angi eller tilbakestille det fra begge sidene.

Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.

Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i
utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.

Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.

Åpne HP Jetdirect-konfigurasjonssiden.

Angi frekvensen for hvor ofte HP EWS kontrollerer nettverksstatus.

Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

Hjelp. På hver Nettverk-side gir en Hjelp-kobling under Andre koblinger en beskrivelse av
nettverksfunksjonene. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til ytterligere hjelp fra HPs Web-
område.

Administratorhåndbok for HP Jetdirect. Denne håndboken finnes vanligvis på programvare-
CDen som fulgte med produktet, og kan lastes ned fra støttesidene for produktet på hp.com som
er tilgjengelige på følgende Web-områder:

www.hp.com/support/LJM3027mfp

www.hp.com/support/LJM3035mfp

www.hp.com/support/LJM4345mfp

www.hp.com/support/LJM5025mfp

www.hp.com/support/LJM5035mfp

Tabell 5-1

Nettverksinnstillinger (forts.)

NOWW

Oversikt

87

background image

88

Kapittel 5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

NOWW

background image

6