HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Functies

background image

Functies

U kunt de HP EWS gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om de afdrukfuncties van
uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te gebruiken. U kunt de
volgende taken uitvoeren met de HP EWS:

Berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken.

De resterende levensduur voor alle benodigdheden bepalen en specifieke bestelinformatie voor
benodigdheden configureren.

Toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product.

Toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen.

Maximaal vijf extra koppelingen naar andere websites toevoegen of koppelingen aanpassen.

Productconfiguratie, bijvoorbeeld ladeconfiguraties, bekijken en wijzigen.

De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.

Informatiepagina's, zoals de Configuratiepagina, bekijken en afdrukken.

Waarschuwingen over productgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het product bijna geen toner
meer heeft, ontvangen via e-mail. Maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen per
gebruiker (beheerders of service), met maximaal twintig ontvangers per lijst.

De taal selecteren waarin de schermen van de HP EWS weergegeven moeten worden.

Naar een HP-product afdrukken zonder de printerdriver van het apparaat te installeren.

Energie besparen door de sluimervertraging in te stellen, zodat het apparaat naar de sluimermodus
schakelt wanneer het een tijd niet wordt gebruikt.

2

Hoofdstuk 1 Overzicht

NLWW

background image

Voor elke dag wektijden instellen zodat het apparaat klaar is met initialiseren en kalibreren wanneer
u het wilt gebruiken.

Informatie over de configuratie van het apparaat en het gebruik van de benodigdheden regelmatig
naar uw serviceprovider verzenden.