HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Een vooraf gedefinieerde map toevoegen

background image

Een vooraf gedefinieerde map toevoegen

Voer de volgende stappen uit om een vooraf gedefinieerde map aan de lijst toe te voegen.

1.

Klik op Toevoegen.... Hierdoor kunt u een mapbestemming instellen en testen die de gebruiker op
het apparaat kan selecteren. Als u op Toevoegen hebt geklikt, gaat u naar een reeks van twee
webpagina's waarin u eerst het bestemmingstype kiest en vervolgens de vooraf gedefinieerde map
instelt. Geef op beide pagina's de instellingen op en klik vervolgens op de knop OK.

2.

Nadat u de vooraf gedefinieerde map hebt toegevoegd en geconfigureerd, en vervolgens op OK
hebt geklikt, keert u terug naar deze pagina. De nieuwe vooraf gedefinieerde map wordt nu
weergegeven in de lijst Vooraf gedefinieerde mappen. De aliasnaam voor iedere map wordt in de
lijst weergegeven.

Tabel 4-6

Instellingen voor Verzenden naar map (vervolg)

NLWW

Verzenden naar map

69