HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Geavanceerde adresseringsinstellingen

background image

Geavanceerde adresseringsinstellingen

In de volgende afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u het scherm Geavanceerde
adresseringsinstellingen
kunt gebruiken.

Afbeelding 4-10

Scherm Geavanceerde adresseringsinstellingen

Tabel 4-8

Geavanceerde adresseringsinstellingen

Onderdeel

Gebied op het scherm

Informatie over of mogelijkheden van het gebied

1

HP EWS-tabbladen
en -menu's

Zie voor meer informatie

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

.

2

Help

Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de
schermen op het tabblad Digitaal versturen.

3

Opties Geavanceerd
zoeken

Selecteer de geavanceerde zoekinstellingen voor de LDAP-server. De
volgende instellingen zijn beschikbaar.

Maximaal aantal LDAP-adressen. Gebruik dit besturingselement om
het aantal overeenkomende e-mailadressen in te stellen dat wordt
geretourneerd door één zoekactie. Hoe kleiner het aantal, des te sneller
de zoekactie.

Maximale zoektijd. Gebruik dit besturingselement om de hoeveelheid
tijd in te stellen gedurende welke het apparaat wacht op een reactie van
de LDAP-server. In omgevingen waar de LDAP-server drukbezet is of
het netwerk traag, moet deze time-out worden verhoogd.

LDAP-filtervoorwaarde. Gebruik dit besturingselement om een
optioneel LDAP-filter in te stellen voor het uitfilteren van
e-mailadressen.

4

Items zoeken in de
database

Selecteer hier of de LDAP-zoekstrings items bevatten die beginnen met een
deel van de naam of alle items die een deel van de naam bevatten die ergens
in de naam van het item voorkomt.

74

Hoofdstuk 4 Opties voor digitaal versturen instellen

NLWW