HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Status apparaat

background image

Status apparaat

Gebruik het scherm Status apparaat om de huidige status van het product te bekijken. In de volgende
afbeelding en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Afbeelding 2-1

Scherm Status apparaat

Tabel 2-1

Status apparaat

Onderdeel

Gebied op het scherm Informatie over of mogelijkheden van het gebied

1

HP EWS-tabbladen
en -menu's

Zie voor meer informatie

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

.

2

Status

Geeft de apparaatstatus weer (dezelfde informatie verschijnt ook op het display
van het bedieningspaneel).

3

Knoppen op het
bedieningspaneel

Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou gebruiken op het
product. Ga naar het scherm Beveiliging op het tabblad Instellingen om te
selecteren welke knoppen op het bedieningspaneel op dit scherm verschijnen.

4

Benodigdheden

Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel.

Opmerking

De HP EWS geeft ook de statusinformatie weer voor de

nietcassette, alleen voor de producten HP LaserJet M5025mfp en
HP LaserJet M5035mfp.

5

Details benodigdheden

Hiermee wordt het scherm Status benodigdheden geopend, waar u informatie
kunt bekijken over de benodigdheden van het apparaat.

6

Media

Geeft de status- en configuratiegegevens voor de invoerladen en uitvoerbakken
weer.

De mediastatus is OK tot de lade volledig leeg is. Wanneer de lade leeg is, wordt
de status Leeg weergegeven.

12

Hoofdstuk 2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

NLWW

background image

Onderdeel

Gebied op het scherm Informatie over of mogelijkheden van het gebied

Opmerking

De HP EWS geeft ook de statusinformatie weer voor de bak

van de stapelaar, alleen voor de producten HP LaserJet M5025mfp en
HP LaserJet M5035mfp.

7

Instellingen wijzigen

Opent het scherm Overige instellingen waar u de instellingen voor de papiersoort
kunt wijzigen.

Tabel 2-1

Status apparaat (vervolg)

NLWW

Status apparaat

13