HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Bedieningspaneel

background image

Bedieningspaneel

Op het scherm Bedieningspaneel ziet u het display van het bedieningspaneel van het product zoals
u dit ziet wanneer u voor het product staat. Deze weergave geeft de productstatus weer die u kan helpen
bij het oplossen van problemen met het product.

Opmerking

Het uiterlijk van het scherm is afhankelijk van uw product.

Afbeelding 2-7

Scherm Bedieningspaneel

24

Hoofdstuk 2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

NLWW