HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series Help

background image
background image
background image

HP geïntegreerde webserver

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en garantie

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking of vertaling
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is verboden, behalve zoals
toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en
services van HP wordt uiteengezet in de
garantieverklaring die bij dergelijke
producten en services wordt geleverd. Niets
in deze verklaring mag worden opgevat als
een aanvullende garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of
redactionele fouten of weglatingen in deze
verklaring.

Handelsmerken en credits

Adobe® en PostScript® zijn handelsmerken
van Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® en Windows® zijn in de VS
geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corp.

Edition 1, 5/2006

background image

Inhoudsopgave

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver? ................................................................................................ 2

Functies .............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver ....................................................... 3

Systeemvereisten ................................................................................................................................. 4
De HP geïntegreerde webserver openen ............................................................................................. 5
Aanmelden en afmelden ...................................................................................................................... 6

Als beheerder aanmelden .................................................................................................... 6
Afmelden als beheerder ...................................................................................................... 7

Door de HP geïntegreerde webserver bladeren ................................................................................... 8

2 De productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

Status apparaat ................................................................................................................................. 12
Configuratiepagina ............................................................................................................................. 14
Status benodigdheden ....................................................................................................................... 17
Logbestand ......................................................................................................................................... 19
Gebruikspagina .................................................................................................................................. 20
Apparaatgegevens ............................................................................................................................. 23
Bedieningspaneel ............................................................................................................................... 24
Afdrukken ........................................................................................................................................... 25

Een bestand afdrukken of firmware bijwerken vanuit het scherm Afdrukken .................... 26

3 Het product configureren vanaf de schermen van het tabblad Instellingen

Apparaat configureren ........................................................................................................................ 28

De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken ............................................ 29

E-mailserver ....................................................................................................................................... 30

Uitgaande e-mail configureren ........................................................................................... 31
Het retour-e-mailadres configureren .................................................................................. 31

Waarschuwingen ................................................................................................................................ 32

Het scherm Waarschuwingen gebruiken met een apparaat ............................................. 33
E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden ............................................................... 38

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht ....................... 38

AutoSend ............................................................................................................................................ 40

De functie AutoSend inschakelen ...................................................................................... 41

Beveiliging .......................................................................................................................................... 42
Verificatiebeheer ................................................................................................................................ 43
LDAP-verificatie .................................................................................................................................. 45
Overige koppelingen bewerken .......................................................................................................... 48

Een koppeling toevoegen .................................................................................................. 49

NLWW

iii

background image

Een koppeling verwijderen ................................................................................................. 49

Apparaatgegevens ............................................................................................................................. 50
Taal .................................................................................................................................................... 51
Datum & tijd ........................................................................................................................................ 53

Datum-/tijdsindeling ........................................................................................................... 53
Tijdafwijkingscorrectie ........................................................................................................ 54

Wektijd ................................................................................................................................................ 56

4 Opties voor digitaal versturen instellen

De HP DSS-software gebruiken ......................................................................................................... 58
Algemene instellingen ........................................................................................................................ 59
E-mailinstellingen ............................................................................................................................... 60

Geavanceerde e-mailinstellingen ...................................................................................... 62

Faxinstellingen ................................................................................................................................... 63

Geavanceerde faxinstellingen .......................................................................................... 64

Verzenden naar map .......................................................................................................................... 68

Een vooraf gedefinieerde map toevoegen ......................................................................... 69
Een vooraf gedefinieerde map bewerken of bekijken ........................................................ 70
Een vooraf gedefinieerde map verwijderen ....................................................................... 70
Alle mappen verwijderen ................................................................................................... 70
Een vooraf gedefinieerde map testen ................................................................................ 70

Adressering ........................................................................................................................................ 71

Geavanceerde adresseringsinstellingen ............................................................................ 74

Adresboek .......................................................................................................................................... 75

Overige adresboekschermen ............................................................................................. 76

Log ..................................................................................................................................................... 77
Voorkeuren ......................................................................................................................................... 80
Kerberos-verificatie ............................................................................................................................ 81

Kerberos-verificatie initialiseren ......................................................................................... 81
Verificatiebeheer configureren voor Kerberos-verificatie ................................................... 83
Adresinstellingen configureren voor Kerberos-verificatie .................................................. 83
Gebruik het MFP-bedieningspaneel voor Kerberos-verificatie .......................................... 84

5 Netwerkfuncties beheren vanuit de schermen van het tabblad Netwerk

Overzicht ............................................................................................................................................ 86

6 Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

hp instant support .............................................................................................................................. 90

Hoe werkt hp instant support? ........................................................................................... 90
De informatie die u van hp instant support kunt krijgen ..................................................... 90

Benodigdheden bestellen ................................................................................................................... 91
Productondersteuning ....................................................................................................................... 92
Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract .................................................................................... 93

Index ................................................................................................................................................................... 95

iv

NLWW

background image

Lijst van tabellen

Tabel 1-1 HP geïntegreerde webserver ............................................................................................................. 8
Tabel 2-1 Status apparaat ................................................................................................................................ 12
Tabel 2-2 Configuratiepagina ........................................................................................................................... 16
Tabel 2-3 Status benodigdheden ..................................................................................................................... 17
Tabel 2-4 Logbestand ...................................................................................................................................... 19
Tabel 2-5 Gebruikspagina ................................................................................................................................ 22
Tabel 2-6 Pagina Afdrukken ............................................................................................................................. 26
Tabel 3-1 Apparaat configureren ..................................................................................................................... 28
Tabel 3-2 E-mailserver ..................................................................................................................................... 30
Tabel 3-3 Waarschuwingen .............................................................................................................................. 32
Tabel 3-4 Informatiepagina's aanvragen met behulp van een e-mailbericht. ................................................... 38
Tabel 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 40
Tabel 3-6 Beveiliging ........................................................................................................................................ 42
Tabel 3-7 Verificatiebeheer .............................................................................................................................. 43
Tabel 3-8 LDAP-verificatie ............................................................................................................................... 45
Tabel 3-9 Overige koppelingen bewerken ....................................................................................................... 48
Tabel 3-10 Taal ................................................................................................................................................ 51
Tabel 3-11 Datum & tijd .................................................................................................................................... 53
Tabel 3-12 Wektijd ........................................................................................................................................... 56
Tabel 4-1 Algemene instellingen ...................................................................................................................... 59
Tabel 4-2 E-mailinstellingen ............................................................................................................................. 60
Tabel 4-3 Geavanceerde e-mailinstellingen ..................................................................................................... 62
Tabel 4-4 Verzenden naar fax .......................................................................................................................... 63
Tabel 4-5 Geavanceerde faxinstellingen .......................................................................................................... 65
Tabel 4-6 Instellingen voor Verzenden naar map ............................................................................................ 68
Tabel 4-7 Adresseringsinstellingen .................................................................................................................. 71
Tabel 4-8 Geavanceerde adresseringsinstellingen .......................................................................................... 74
Tabel 4-9 Adresboek ........................................................................................................................................ 75
Tabel 4-10 Log ................................................................................................................................................. 77
Tabel 4-11 Voorkeursinstellingen ..................................................................................................................... 80
Tabel 5-1 Netwerkinstellingen .......................................................................................................................... 86

NLWW

v

background image

vi

NLWW

background image

Lijst van figuren

Afbeelding 1-1 Dialoogvenster Voer een netwerkwachtwoord in ....................................................................... 6
Afbeelding 1-2 Voorbeeld van een scherm van de HP EWS ............................................................................ 8
Afbeelding 2-1 Scherm Status apparaat .......................................................................................................... 12
Afbeelding 2-2 Scherm Configuratiepagina ..................................................................................................... 15
Afbeelding 2-3 Scherm Status benodigdheden ................................................................................................ 17
Afbeelding 2-4 Scherm Logbestand ................................................................................................................ 19
Afbeelding 2-5 Scherm Gebruikspagina ......................................................................................................... 21
Afbeelding 2-6 Scherm Apparaatgegevens ..................................................................................................... 23
Afbeelding 2-7 Scherm Bedieningspaneel ....................................................................................................... 24
Afbeelding 2-8 Scherm Afdrukken .................................................................................................................... 26
Afbeelding 3-1 Scherm Apparaat configureren ................................................................................................ 28
Afbeelding 3-2 Scherm E-mailserver ................................................................................................................ 30
Afbeelding 3-3 Scherm Waarschuwingen ........................................................................................................ 32
Afbeelding 3-4 Scherm Waarschuwingen - instellen ........................................................................................ 34
Afbeelding 3-5 Scherm Waarschuwingen - testen ........................................................................................... 37
Afbeelding 3-6 Scherm AutoSend .................................................................................................................... 40
Afbeelding 3-7 Scherm Beveiliging .................................................................................................................. 42
Afbeelding 3-8 Scherm Verificatiebeheer ......................................................................................................... 43
Afbeelding 3-9 Scherm LDAP-verificatie .......................................................................................................... 45
Afbeelding 3-10 Scherm Overige koppelingen bewerken ................................................................................ 48
Afbeelding 3-11 Scherm Apparaatgegevens ................................................................................................... 50
Afbeelding 3-12 Scherm Taal ........................................................................................................................... 51
Afbeelding 3-13 Scherm Datum & tijd .............................................................................................................. 53
Afbeelding 3-14 Scherm Datum-/tijdsindeling .................................................................................................. 54
Afbeelding 3-15 Scherm Datum en tijd – tijdafwijkingscorrectie ...................................................................... 54
Afbeelding 3-16 Scherm Wektijd ..................................................................................................................... 56
Afbeelding 4-1 Scherm Algemene instellingen ................................................................................................ 59
Afbeelding 4-2 Scherm E-mailinstellingen ........................................................................................................ 60
Afbeelding 4-3 Scherm Geavanceerde e-mailinstellingen ............................................................................... 62
Afbeelding 4-4 Scherm Faxinstellingen ............................................................................................................ 63
Afbeelding 4-5 Scherm Geavanceerde faxinstellingen .................................................................................... 65
Afbeelding 4-6 Scherm Stel PIN-nummer in .................................................................................................... 66
Afbeelding 4-7 Scherm Diagnostische gegevens modem ............................................................................... 67
Afbeelding 4-8 Scherm Verzenden naar map .................................................................................................. 68
Afbeelding 4-9 Scherm Adresseringsinstellingen ............................................................................................. 71
Afbeelding 4-10 Scherm Geavanceerde adresseringsinstellingen .................................................................. 74
Afbeelding 4-11 Scherm Adresboek ................................................................................................................ 75
Afbeelding 4-12 Scherm Log ............................................................................................................................ 77
Afbeelding 4-13 Scherm Details ....................................................................................................................... 78

NLWW

vii

background image

Afbeelding 4-14 Scherm Problemen oplossen ................................................................................................. 79
Afbeelding 4-15 Scherm Voorkeursinstellingen ............................................................................................... 80
Afbeelding 5-1 Scherm Netwerkinstellingen ................................................................................................... 86
Afbeelding 6-1 scherm Apparaatgegevens ...................................................................................................... 89

viii

NLWW

background image

1