HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - PC FAX SEND немесе PC Fax Send MFP басқару тақтасында көрсетілмейді

background image

PC FAX SEND немесе PC Fax Send MFP басқару тақтасында
көрсетілмейді

PC FAX SEND немесе PC Fax Send тармағы MFP басқару тақтасында MFP Send Fax драйверін

орнатқаннан кейін пайда болмайды.

Енгізілген бағдарламалық құрал қашықтағы енгізілген бағдарламалық құрал жаңартулары (RFU)

деп аталатын бумаларға жинақталады. Бұл бумаларда MFP құралы үшін және MFP құралында

орналасқан басқа ішкі жүйелер үшін енгізілген бағдарламалық құрал жаңартуларын қамтиды.

RFU бумасы MFP құралына жіберілгенде, MFP жеке енгізілген бағдарламалық құрал

KKWW

Функционалдық қателер

75

background image

жаңартуларын өзінің басқа ішкі жүйелеріне жібереді. Кейде бұл жаңартулардың барлығы

бірдей уақытта орын алмайды.

Енгізілген бағдарламалық құрал жаңартуын аяқтау:

1.

MFP енгізілген бағдарламалық құралының қол жетімді ең соңғы нұсқаға жаңартылғанын

тексеріңіз. Енгізілген бағдарламалық құрал жаңартылмаса,

MFP микробағдарламасын

жаңарту және драйверді жүктеу 4-бетте

бөлімін қараңыз.

2.

MFP құралын өшіріп, қайта қосыңыз.

3.

Басты экранда

Басқару

түймесіне жылжып, оны түртіңіз.

4.

Мына мәзірлерді ашыңыз:

Факс параметрлері

Факс жіберу параметрлері

Факс жіберу параметрлерін орнату (Настройка отправки факсов)

Жалпы факс жіберу параметрлері

5. Компьютер арқылы факс жіберу

параметрін түртіңіз.

ЕСКЕРІМ:

MFP мәзірінде

Компьютер арқылы факс жіберу

параметрі пайда болмаса, MFP

енгізілген бағдарламалық құралын жаңартыңыз.

6. Сақтау

түймешігін түртіңіз.

PC FAX SEND немесе PC Fax Send тармағы MFP басқару тақтасында әлі де пайда болмаса,

аналогтық факс жабдығының дұрыс теңшелгенін қамтамасыз ету үшін HP LaserJet MFP

аналогтық факс жабдығы 500 факс нұсқаулығын қараңыз.

Аналогтық факс жабдығы дұрыс теңшелсе және PC FAX SEND немесе PC Fax Send тармағы

MFP басқару құралында әлі де пайда болмаса, HP тұтынушыларды қолдау орталығына

хабарласыңыз.